คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ

หน้ารายการ
3 พ.ย. 65

C-site ชวนติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาค เริ่มกันพิกัดที่ 1 ความเคลื่อนไหวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วระยองเมื่อต้นปี 2565 และกรณีผลกระทบจากการถมทะเล ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 รวมกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านกว่า 10 กลุ่ม ร่วมกับนักวิชาการ จัด Workshop อบรม "การคิคคำนวณค่าชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรม" รวมกว่า 800 คน

จากนั้นพาลงใต้ ไปที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามภารกิจช่างชุมชนอาสาสร้างบ้านผู้ประสบภัย ติดตามภารกิจร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมบ้าน ให้กับชาวบ้านในชุมชน ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.2 .รัษฎา อ.เมือง ที่โดนเพลิงไหม้ โดยไม่คิดค่าแรง เป็นอีกหนึ่งรูปแบบชุมชนไม่ทิ้งกันยามลำบาก

ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่อเนื่องกับพื้นที่ภาคอีสาน นักข่าวพลเมืองศูนย์น้ำมิตร รายงานมาจากพื้นที่บ้านหนองโอง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อาสาสมัครจากทางศูนย์ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย แม้น้ำจะลดลงบ้างแล้ว แต่ร่องรอยความเสียหายของบ้านเรือนและพื้นที่เกษตร เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องฟื้นฟูเยียวยาในระยะยาว

เมื่อสถานการณ์ผู้สูงอายุเข้าใกล้จุดสูงสุด กับภาวะที่ฤดูกาลของภัยพิบัติ นับวันก็เพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้น กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบที่จัดเป็นกลุ่มเปราะบาง หนีไม่พ้นกลุ่มผู้สูงอายุ แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในบางพื้นที่ แต่นี่คือส่วนหนึ่งของประเด็นที่เราจะชวนคุย ชวนขยายต่อ เรื่อง การจัดการภัยพิบัติ และการจัดการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัติ ชวนขยายเรื่องนี้กับคุณทศวรรษ บุญมา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และคุณนิภา ยี่เพ็ญ ประธานทีมบริหารจัดการนักบริบาลแม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี อ.เถิน จ.ลำปาง

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ

3 พ.ย. 65

C-site ชวนติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาค เริ่มกันพิกัดที่ 1 ความเคลื่อนไหวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วระยองเมื่อต้นปี 2565 และกรณีผลกระทบจากการถมทะเล ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 รวมกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านกว่า 10 กลุ่ม ร่วมกับนักวิชาการ จัด Workshop อบรม "การคิคคำนวณค่าชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรม" รวมกว่า 800 คน

จากนั้นพาลงใต้ ไปที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามภารกิจช่างชุมชนอาสาสร้างบ้านผู้ประสบภัย ติดตามภารกิจร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมบ้าน ให้กับชาวบ้านในชุมชน ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.2 .รัษฎา อ.เมือง ที่โดนเพลิงไหม้ โดยไม่คิดค่าแรง เป็นอีกหนึ่งรูปแบบชุมชนไม่ทิ้งกันยามลำบาก

ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่อเนื่องกับพื้นที่ภาคอีสาน นักข่าวพลเมืองศูนย์น้ำมิตร รายงานมาจากพื้นที่บ้านหนองโอง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อาสาสมัครจากทางศูนย์ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย แม้น้ำจะลดลงบ้างแล้ว แต่ร่องรอยความเสียหายของบ้านเรือนและพื้นที่เกษตร เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องฟื้นฟูเยียวยาในระยะยาว

เมื่อสถานการณ์ผู้สูงอายุเข้าใกล้จุดสูงสุด กับภาวะที่ฤดูกาลของภัยพิบัติ นับวันก็เพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้น กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบที่จัดเป็นกลุ่มเปราะบาง หนีไม่พ้นกลุ่มผู้สูงอายุ แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในบางพื้นที่ แต่นี่คือส่วนหนึ่งของประเด็นที่เราจะชวนคุย ชวนขยายต่อ เรื่อง การจัดการภัยพิบัติ และการจัดการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัติ ชวนขยายเรื่องนี้กับคุณทศวรรษ บุญมา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และคุณนิภา ยี่เพ็ญ ประธานทีมบริหารจัดการนักบริบาลแม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี อ.เถิน จ.ลำปาง

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด