คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย

หน้ารายการ
25 พ.ค. 66

บทบาทสำคัญของภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมออกแบบอนาคตประเทศในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ตั้งแต่การส่งเสียงสะท้อน ความหวัง และความฝันต่ออนาคตประเทศที่ทุกคนอยากเห็น พร้อมกับข้อเสนอเชิงนโยบายถึงว่าที่รัฐบาลใหม่ มาถึงการจับตาการเลือกตั้งที่ทุกคนรอคอย แต่บทบาทของประชาชนไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวันเลือกตั้ง และยังคงจับตาความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประเทศไทยมีการเมืองที่ดี ดูแลเรื่องปากท้องและมีอนาคตอย่างที่ทุกคนวาดหวัง แล้วการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร นี่คือประเด็นที่เราจะมาขยายกันต่อ กับ "จีรนุช เปรมชัยพร" ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ และ "บุณยนุช มัทธุจักร" เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กฎหมาย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย

25 พ.ค. 66

บทบาทสำคัญของภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมออกแบบอนาคตประเทศในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ตั้งแต่การส่งเสียงสะท้อน ความหวัง และความฝันต่ออนาคตประเทศที่ทุกคนอยากเห็น พร้อมกับข้อเสนอเชิงนโยบายถึงว่าที่รัฐบาลใหม่ มาถึงการจับตาการเลือกตั้งที่ทุกคนรอคอย แต่บทบาทของประชาชนไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวันเลือกตั้ง และยังคงจับตาความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประเทศไทยมีการเมืองที่ดี ดูแลเรื่องปากท้องและมีอนาคตอย่างที่ทุกคนวาดหวัง แล้วการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร นี่คือประเด็นที่เราจะมาขยายกันต่อ กับ "จีรนุช เปรมชัยพร" ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ และ "บุณยนุช มัทธุจักร" เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กฎหมาย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
23 มี.ค. 66
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
30 มี.ค. 66
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
20 เม.ย. 66
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
27 เม.ย. 66
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
18 พ.ค. 66
กำลังเล่น...
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
25 พ.ค. 66
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
1 มิ.ย. 66
การงานกับคนสูงวัย
การงานกับคนสูงวัย
8 มิ.ย. 66
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
15 มิ.ย. 66
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
22 มิ.ย. 66
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
29 มิ.ย. 66
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
7 ก.ค. 66
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
14 ก.ค. 66
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
21 ก.ค. 66
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
28 ก.ค. 66
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
4 ส.ค. 66
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
11 ส.ค. 66
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
18 ส.ค. 66
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
25 ส.ค. 66
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
1 ก.ย. 66
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
8 ก.ย. 66
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
15 ก.ย. 66
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
22 ก.ย. 66
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
6 ต.ค. 66
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
20 ต.ค. 66
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
27 ต.ค. 66
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
3 พ.ย. 66
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
10 พ.ย. 66
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
17 พ.ย. 66
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
24 พ.ย. 66

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
23 มี.ค. 66
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
30 มี.ค. 66
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
20 เม.ย. 66
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
27 เม.ย. 66
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
18 พ.ค. 66
กำลังเล่น...
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
25 พ.ค. 66
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
1 มิ.ย. 66
การงานกับคนสูงวัย
การงานกับคนสูงวัย
8 มิ.ย. 66
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
15 มิ.ย. 66
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
22 มิ.ย. 66
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
29 มิ.ย. 66
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
7 ก.ค. 66
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
14 ก.ค. 66
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
21 ก.ค. 66
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
28 ก.ค. 66
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
4 ส.ค. 66
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
11 ส.ค. 66
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
18 ส.ค. 66
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
25 ส.ค. 66
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
1 ก.ย. 66
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
8 ก.ย. 66
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
15 ก.ย. 66
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
22 ก.ย. 66
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
6 ต.ค. 66
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
20 ต.ค. 66
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
27 ต.ค. 66
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
3 พ.ย. 66
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
10 พ.ย. 66
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
17 พ.ย. 66
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
24 พ.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย