ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

พ่อศิลปินผมยาว

หน้ารายการ
17 ก.ค. 61

ทุกวันนี้ในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปะมากขึ้น กลุ่มผู้ชมมีทางเลือกมากมายในการเข้าถึงผลงาน รวมถึงเปิดกว้างให้กับรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันไป ยิ่งถ้างานศิลปะนั้นสามารถตอบโจทย์ได้ ทั้งสุนทรียภาพและสร้างกำไรหาเลี้ยงชีพให้กับผู้สร้างงาน นั่นก็หมายถึงคุณค่าในการช่วยยกระดับความคิดจิตใจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ระบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อีกด้วย ศิลปะร่วมสมัย คืออีกหนึ่งแนวทางการนำเสนอที่ คุณสุรเจต ทองเจือ เลือกใช้เพื่อยืนยันมุมมองทางศิลปะ และกล้าที่จะทดลองสื่อสารเรื่องราวความคิด ผ่านรูปแบบของสื่อที่ไร้ข้อจำกัด บอกเล่าความเป็นไปของกระแสสังคมปัจจุบันในฐานะที่ตัวเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์รอบ ๆ ตัว คุณสุรเจต ใช้เวลาหลายปีในการผลิตชิ้นงานออกมาอย่างต่อเนื่อง เขาสร้างโอกาส และขับเคลื่อนวงการศิลปะ และเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางอาชีพศิลปิน พร้อมกับการประคับประคองชีวิตให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

ติดตามเรื่องราวการจัดการชีวิตเพื่อสร้างงานศิลปะ และสร้างที่ทางให้กับอาชีพศิลปิน ในรายการก(ล)างเมือง ตอน พ่อศิลปินผมยาว วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

พ่อศิลปินผมยาว

17 ก.ค. 61

ทุกวันนี้ในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปะมากขึ้น กลุ่มผู้ชมมีทางเลือกมากมายในการเข้าถึงผลงาน รวมถึงเปิดกว้างให้กับรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันไป ยิ่งถ้างานศิลปะนั้นสามารถตอบโจทย์ได้ ทั้งสุนทรียภาพและสร้างกำไรหาเลี้ยงชีพให้กับผู้สร้างงาน นั่นก็หมายถึงคุณค่าในการช่วยยกระดับความคิดจิตใจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ระบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อีกด้วย ศิลปะร่วมสมัย คืออีกหนึ่งแนวทางการนำเสนอที่ คุณสุรเจต ทองเจือ เลือกใช้เพื่อยืนยันมุมมองทางศิลปะ และกล้าที่จะทดลองสื่อสารเรื่องราวความคิด ผ่านรูปแบบของสื่อที่ไร้ข้อจำกัด บอกเล่าความเป็นไปของกระแสสังคมปัจจุบันในฐานะที่ตัวเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์รอบ ๆ ตัว คุณสุรเจต ใช้เวลาหลายปีในการผลิตชิ้นงานออกมาอย่างต่อเนื่อง เขาสร้างโอกาส และขับเคลื่อนวงการศิลปะ และเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางอาชีพศิลปิน พร้อมกับการประคับประคองชีวิตให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

ติดตามเรื่องราวการจัดการชีวิตเพื่อสร้างงานศิลปะ และสร้างที่ทางให้กับอาชีพศิลปิน ในรายการก(ล)างเมือง ตอน พ่อศิลปินผมยาว วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด