ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

ผู้พิทักษ์บ้านแคนน้อย​

หน้ารายการ
24 ก.ค. 61

ในอดีตสมัยที่ยังมีการแพร่ขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ รัฐบาลคิดว่าประชาชนจะไม่สามารถป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากแนวความคิดนี้ได้ และเนื่องจากทางรัฐบาลก็ไม่สามารถเข้าไปดูแลปกป้องหลาย ๆ หมู่บ้านที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง จึงได้เกิดโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า "หมู่บ้าน อพป." ซึ่งจัดตั้งโดยกองอำนวยการความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. โดยยังคงมีการฝึกให้แก่หลาย ๆหมู่บ้าน ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี อย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้

หมู่บ้าน อพป. ที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศมีประมาณสองหมื่นหมู่บ้านในพื้นที่ 59 จังหวัด และที่หมู่บ้านแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการฝึกอบรม เป็นหมู่บ้าน อพป. และยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดหมู่บ้าน อปพ. ระดับภาคอีกด้วย

ติดตามภาพการฝึกปฏิบัติการเพื่อดูแลรักษาหมู่บ้านจากภัยคุกคามของเหล่าชาวบ้านในปัจจุบัน ในรายการก(ล)างเมือง ตอน ผู้พิทักษ์บ้านแคนน้อย วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ผู้พิทักษ์บ้านแคนน้อย​

24 ก.ค. 61

ในอดีตสมัยที่ยังมีการแพร่ขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ รัฐบาลคิดว่าประชาชนจะไม่สามารถป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากแนวความคิดนี้ได้ และเนื่องจากทางรัฐบาลก็ไม่สามารถเข้าไปดูแลปกป้องหลาย ๆ หมู่บ้านที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง จึงได้เกิดโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า "หมู่บ้าน อพป." ซึ่งจัดตั้งโดยกองอำนวยการความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. โดยยังคงมีการฝึกให้แก่หลาย ๆหมู่บ้าน ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี อย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้

หมู่บ้าน อพป. ที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศมีประมาณสองหมื่นหมู่บ้านในพื้นที่ 59 จังหวัด และที่หมู่บ้านแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการฝึกอบรม เป็นหมู่บ้าน อพป. และยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดหมู่บ้าน อปพ. ระดับภาคอีกด้วย

ติดตามภาพการฝึกปฏิบัติการเพื่อดูแลรักษาหมู่บ้านจากภัยคุกคามของเหล่าชาวบ้านในปัจจุบัน ในรายการก(ล)างเมือง ตอน ผู้พิทักษ์บ้านแคนน้อย วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด