ก(ล)างเมือง
11 ก.ย. 61

เป็นเวลากว่า 70 ปี ที่นักดนตรีคนตาบอด ซึ่งเล่นดนตรีตามพื้นที่สาธารณะ ถูกเรียกแบบเหมารวมว่าวนิพก หรือขอทาน กระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการแก้กฎหมาย รวมถึงมีความพยายามจากหลาย ๆ ฝ่ายที่จะสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่สังคม เกี่ยวกับนักดนตรีที่เป็นคนตาบอด "S2S" คือวงดนตรีต้นแบบ ที่ประกอบด้วยนักดนตรีตาบอด 5 ชีวิต และนักร้องตาบอดอีกหลายคน จุดหมายในการรวมตัวกันเล่นดนตรีของพวกเขานั้น นอกเหนือจากการเลี้ยงชีพอย่างสุจริต และได้ทำในสิ่งที่รักแล้ว พวกเขายังปรารถนาจะนำพาวงดนตรี วงนี้เดินทางไปสู่ดวงดาวที่เฝ้าฝันตามความหมายของชื่อวง street to star

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสู่ดวงดาวของวงดนตรีวงหนึ่ง กับการรับมือและการเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน S2S วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

S2S

11 ก.ย. 61

เป็นเวลากว่า 70 ปี ที่นักดนตรีคนตาบอด ซึ่งเล่นดนตรีตามพื้นที่สาธารณะ ถูกเรียกแบบเหมารวมว่าวนิพก หรือขอทาน กระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการแก้กฎหมาย รวมถึงมีความพยายามจากหลาย ๆ ฝ่ายที่จะสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่สังคม เกี่ยวกับนักดนตรีที่เป็นคนตาบอด "S2S" คือวงดนตรีต้นแบบ ที่ประกอบด้วยนักดนตรีตาบอด 5 ชีวิต และนักร้องตาบอดอีกหลายคน จุดหมายในการรวมตัวกันเล่นดนตรีของพวกเขานั้น นอกเหนือจากการเลี้ยงชีพอย่างสุจริต และได้ทำในสิ่งที่รักแล้ว พวกเขายังปรารถนาจะนำพาวงดนตรี วงนี้เดินทางไปสู่ดวงดาวที่เฝ้าฝันตามความหมายของชื่อวง street to star

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสู่ดวงดาวของวงดนตรีวงหนึ่ง กับการรับมือและการเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน S2S วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด