ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

วันเพ็ญแห่งสาละวิน

หน้ารายการ
2 ต.ค. 61

"เดบือ" หรือเด็กหญิงวันเพ็ญ สอนสายลม เป็นหนึ่งในเด็กระดับประถมวัย บ้านแม่ลาน้อย ที่ได้รับผลกระทบจากการยุติการเรียนการสอน โดย กศน. อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แต่โชคดีมีเยาวชนจิตอาสาหญ้าแพรกสาละวิน รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน เพื่อหาแนวทางขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขึ้นภายในหมู่บ้าน ด้วยหลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอ ลุ่มน้ำสาละวิน อาหาร ยา ผ้า บ้าน สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนเป็นต้นทุนในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลตามสภาพจริงของพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการจัดการศึกษาที่ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างมีความสุขกับห้องเรียนที่นำเอาเรื่องราววิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของผู้รู้ผู้ปกครอง ผู้จัดกระบวนการ และสมาชิกในชุมชน ซึ่งเด็ก ๆ ก็มีบทบาทในการประเมินการเรียนรู้ของตนเองในความเข้าใจวิชาของหลักสูตรแกนกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ต่าง ๆ ตามความพร้อมของแต่ละช่วงวัย

ติดตามภาพบรรยากาศการเรียนรู้รวมถึงภาพความสนุกของเดบือ และเพื่อน ๆ ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน วันเพ็ญแห่งสาละวิน วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วันเพ็ญแห่งสาละวิน

2 ต.ค. 61

"เดบือ" หรือเด็กหญิงวันเพ็ญ สอนสายลม เป็นหนึ่งในเด็กระดับประถมวัย บ้านแม่ลาน้อย ที่ได้รับผลกระทบจากการยุติการเรียนการสอน โดย กศน. อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แต่โชคดีมีเยาวชนจิตอาสาหญ้าแพรกสาละวิน รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน เพื่อหาแนวทางขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขึ้นภายในหมู่บ้าน ด้วยหลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอ ลุ่มน้ำสาละวิน อาหาร ยา ผ้า บ้าน สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนเป็นต้นทุนในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลตามสภาพจริงของพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการจัดการศึกษาที่ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างมีความสุขกับห้องเรียนที่นำเอาเรื่องราววิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของผู้รู้ผู้ปกครอง ผู้จัดกระบวนการ และสมาชิกในชุมชน ซึ่งเด็ก ๆ ก็มีบทบาทในการประเมินการเรียนรู้ของตนเองในความเข้าใจวิชาของหลักสูตรแกนกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ต่าง ๆ ตามความพร้อมของแต่ละช่วงวัย

ติดตามภาพบรรยากาศการเรียนรู้รวมถึงภาพความสนุกของเดบือ และเพื่อน ๆ ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน วันเพ็ญแห่งสาละวิน วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด