ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

บ้านเณรเล็ก สามพราน

หน้ารายการ
13 พ.ย. 61

"สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน" หรือ ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ต่างเรียกกันติดปากว่า "บ้านเณรเล็ก" คือสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย โดยตลอดระยะเวลากว่า 54 ปีที่ให้การอบรมสั่งสอน ภายใต้พันธกิจหลัก คือ การเตรียมคนให้ดีให้แก่สังคม และได้ผลิตนักบวชมาแล้วกว่า 190 คน นักเรียนที่เข้ามาศึกษาที่นี่ไม่เพียงได้รับการศึกษาด้านศาสนาคริสต์เท่านั้น แต่ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ให้พวกเขาได้เลือกศึกษาตามแต่ที่พวกเขาสนใจได้อีกด้วย

ติดตามเรื่องราวและภาพบรรยากาศการเรียนของบรรดาสามเณร ก่อนจะเตรียมตัวเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ ได้ในรายการก(ล)างเมืองตอน "บ้านเณรเล็ก สามพราน" วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

บ้านเณรเล็ก สามพราน

13 พ.ย. 61

"สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน" หรือ ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ต่างเรียกกันติดปากว่า "บ้านเณรเล็ก" คือสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย โดยตลอดระยะเวลากว่า 54 ปีที่ให้การอบรมสั่งสอน ภายใต้พันธกิจหลัก คือ การเตรียมคนให้ดีให้แก่สังคม และได้ผลิตนักบวชมาแล้วกว่า 190 คน นักเรียนที่เข้ามาศึกษาที่นี่ไม่เพียงได้รับการศึกษาด้านศาสนาคริสต์เท่านั้น แต่ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ให้พวกเขาได้เลือกศึกษาตามแต่ที่พวกเขาสนใจได้อีกด้วย

ติดตามเรื่องราวและภาพบรรยากาศการเรียนของบรรดาสามเณร ก่อนจะเตรียมตัวเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ ได้ในรายการก(ล)างเมืองตอน "บ้านเณรเล็ก สามพราน" วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด