ก(ล)างเมือง
11 ธ.ค. 61

การได้รับทุนอาจจะฟังดูเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับครอบครัว และเด็ก ๆ ที่อยู่ในระบบการศึกษา เพราะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงอาจจะช่วยเปิดหนทางใหม่ ๆ ให้แก่ชีวิตในอนาคต อย่างไรก็ตามการได้รับทุนก็ใช่ว่าจะมีแต่ด้านที่น่าสบายใจเสมอไป เด็ก ๆ หลายคนต้องแบกรับความคาดหวังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการต้องกลับมาใช้ทุนนั้น หรือการถูกคาดหวังว่าต้องนำประสบการณ์ที่ได้จากต่างประเทศกลับมาพัฒนาบ้านเกิด รวมถึงการถูกคาดหวังว่าต้องทำตัวเป็นเด็กดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องที่คาดหวังว่าจะได้สอบชิงทุนเช่นเดียวกัน

ติดตามความคิดความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาและประสบการณ์ต่าง ๆ ของพวกเขา ในรายการก(ล)างเมือง ตอน ทุนเล่าเรื่อง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ทุนเล่าเรื่อง

11 ธ.ค. 61

การได้รับทุนอาจจะฟังดูเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับครอบครัว และเด็ก ๆ ที่อยู่ในระบบการศึกษา เพราะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงอาจจะช่วยเปิดหนทางใหม่ ๆ ให้แก่ชีวิตในอนาคต อย่างไรก็ตามการได้รับทุนก็ใช่ว่าจะมีแต่ด้านที่น่าสบายใจเสมอไป เด็ก ๆ หลายคนต้องแบกรับความคาดหวังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการต้องกลับมาใช้ทุนนั้น หรือการถูกคาดหวังว่าต้องนำประสบการณ์ที่ได้จากต่างประเทศกลับมาพัฒนาบ้านเกิด รวมถึงการถูกคาดหวังว่าต้องทำตัวเป็นเด็กดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องที่คาดหวังว่าจะได้สอบชิงทุนเช่นเดียวกัน

ติดตามความคิดความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาและประสบการณ์ต่าง ๆ ของพวกเขา ในรายการก(ล)างเมือง ตอน ทุนเล่าเรื่อง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด