ก(ล)างเมือง
22 ม.ค. 62

"เมืองใหญ่" เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายจากหลากหลายภูมิหลัง ที่ล้วนเดินทางมาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้แก่ตัวเอง หลายๆ คนพยายามจะจับจองที่อยู่อาศัยที่ใกล้ตัวเมืองที่สุด เพื่อโอกาสทางรายได้และการศึกษา แต่แน่นอนว่าก็ยังคงมีคนอีกมากมายที่ไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยใกล้เมืองซึ่งราคาแพงได้ พวกเขามีความจำเป็นต้องรุกล้ำจับจองพื้นที่ว่างเปล่ามาเป็นที่พักพิงของตนเอง แม้หลายครั้ง ๆ จะรู้ว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นของรัฐ และเมื่อจำนวนประชากรมารวมตัวกันในพื้นที่นั้นจนขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่ วันหนึ่งรัฐก็ต้องการพื้นที่คืน เพื่อทำโครงการสาธารณะประโยชน์ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น

ติดตามเรื่องราวชีวิตของชุมชนริมทางรถไฟในจังหวัดขอนแก่นที่อยู่กันมาอย่างยาวนาน และการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยของพวกเขา ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน คนจนเมือง วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คนจนเมือง

22 ม.ค. 62

"เมืองใหญ่" เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายจากหลากหลายภูมิหลัง ที่ล้วนเดินทางมาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้แก่ตัวเอง หลายๆ คนพยายามจะจับจองที่อยู่อาศัยที่ใกล้ตัวเมืองที่สุด เพื่อโอกาสทางรายได้และการศึกษา แต่แน่นอนว่าก็ยังคงมีคนอีกมากมายที่ไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยใกล้เมืองซึ่งราคาแพงได้ พวกเขามีความจำเป็นต้องรุกล้ำจับจองพื้นที่ว่างเปล่ามาเป็นที่พักพิงของตนเอง แม้หลายครั้ง ๆ จะรู้ว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นของรัฐ และเมื่อจำนวนประชากรมารวมตัวกันในพื้นที่นั้นจนขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่ วันหนึ่งรัฐก็ต้องการพื้นที่คืน เพื่อทำโครงการสาธารณะประโยชน์ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น

ติดตามเรื่องราวชีวิตของชุมชนริมทางรถไฟในจังหวัดขอนแก่นที่อยู่กันมาอย่างยาวนาน และการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยของพวกเขา ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน คนจนเมือง วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด