ก(ล)างเมือง - มุสลิมช้างคลาน | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

มุสลิมช้างคลาน

หน้ารายการ
21 มี.ค. 66

ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีการอยู่อาศัยของชาวไทย ซึ่งมีความเชื่อทางศาสนา และชาติพันธุ์ที่แตกต่างหลากหลาย แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างงดงาม โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่มีจำนวนมากที่สุดในย่านนี้ แม้ว่าสังคมปัจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงไป แต่พวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน

ติดตามเรื่องราวความเป็นมาและความเชื่อของกลุ่มชาวมุสลิมที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้ ผ่านการบอกเล่าของผู้นำชุมชนช้างคลาน ได้ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน มุสลิมช้างคลาน วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

มุสลิมช้างคลาน

21 มี.ค. 66

ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีการอยู่อาศัยของชาวไทย ซึ่งมีความเชื่อทางศาสนา และชาติพันธุ์ที่แตกต่างหลากหลาย แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างงดงาม โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่มีจำนวนมากที่สุดในย่านนี้ แม้ว่าสังคมปัจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงไป แต่พวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน

ติดตามเรื่องราวความเป็นมาและความเชื่อของกลุ่มชาวมุสลิมที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้ ผ่านการบอกเล่าของผู้นำชุมชนช้างคลาน ได้ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน มุสลิมช้างคลาน วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด