​สารคดีชุด คนชายขอบ (TRIBAL CROSSROADS) นำเสนอเรื่องราวของชุมชนชายขอบที่ต้องต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่กําลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ สารคดีจะนําผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวเหล่านี้ผ่านตัวละครที่มีชีวิตจริง 3 คน ที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
เสาร์ | 10.00 - 11.00
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

คนชายขอบ

สารคดี
6 ตอน เสาร์ | 10.00 - 11.00

​สารคดีชุด คนชายขอบ (TRIBAL CROSSROADS) นำเสนอเรื่องราวของชุมชนชายขอบที่ต้องต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่กําลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ สารคดีจะนําผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวเหล่านี้ผ่านตัวละครที่มีชีวิตจริง 3 คน ที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

ดูเพิ่มเติม

คนกับช้าง...ความสัมพันธ์สามแพร่ง

รายละเอียด

สารคดีชุด คนชายขอบ (TRIBAL CROSSROADS) นำเสนอเรื่องราวของชุมชนชายขอบที่ต้องต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่กําลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ สารคดีจะนําผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวเหล่านี้ผ่านตัวละครที่มีชีวิตจริง 3 คน ที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน อนาคตที่เดินไปคนละทาง ซึ่งตัวละครเหล่านี้เปรียบเหมือนตัวอย่างของคน ซึ่งมีผลต่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในอนาคตด้วย ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส

รายละเอียด

รายละเอียด

สารคดีชุด คนชายขอบ (TRIBAL CROSSROADS) นำเสนอเรื่องราวของชุมชนชายขอบที่ต้องต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่กําลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ สารคดีจะนําผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวเหล่านี้ผ่านตัวละครที่มีชีวิตจริง 3 คน ที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน อนาคตที่เดินไปคนละทาง ซึ่งตัวละครเหล่านี้เปรียบเหมือนตัวอย่างของคน ซึ่งมีผลต่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในอนาคตด้วย ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ตอน

คนกับช้าง...ความสัมพันธ์สามแพร่ง
ลัวะ ต้นตํานานล้านนา
คนชายขอบ ตะละกู่ กระเหรี่ยงฤาษีแห่งเลตองคุ
โตนเลสาบ ในวันที่ปลาหาย
ห่วงคอวงสุดท้ายของกะยัน
มอแกน ลมหายใจสุดท้าย
ดูทั้งหมด

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย