คนสู้โรค
คนสู้โรค

ความรู้การใช้ยาจัดการภาวะเจ็บปวดอักเสบโดยเภสัชกร

หน้ารายการ
14 มี.ค. 66
  • รู้สู้โรค: ความรู้การใช้ยาจัดการภาวะเจ็บปวดอักเสบโดยเภสัชกร

ยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบ เป็นยาที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อมารับประทานเองได้ เพื่อลดอาการปวด ลดไข้ หรือบรรเทาภาวะอักเสบ แต่ขณะเดียวกันหากไม่ทราบวิธีใช้ยากลุ่มนี้อย่างถูกต้องก็อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยา รวมถึงทำให้เสี่ยงรับประทานยาเกินขนาดหรือใช้ยาอย่างผิดวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันอันตรายที่มาจากการใช้ยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบ ฟังคำแนะนำจาก ภก.พงษ์ศิวะ กู่นอก เลขานุการคณะทำงานเภสัชกรอินฟลูเอนเซอร์ สภาเภสัชกรรม

  • ปรับก่อนป่วย: สุขภาพผู้สูงวัยกับการออกกำลังกาย

ฟังคำแนะนำในการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพบางอย่าง สำหรับผู้สูงอายุ ให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมวิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกาย แต่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดย กับ อ.กภ.ธนยศ สกุลกรุณา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ออกกำลังเป็นยา: กิจกรรมฟิตพิชิตโรค NCDs ขยับร่างกายสลายโรค

ชวนพี่ ๆ วัยเก๋ามาฟิตพิชิตโรค NCDs กับ 3 ท่าออกกำลังกายง่าย ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายและกล้ามเนื้อ ให้ห่างไกลโรค พร้อมวิธีจัดการอาการบาดเจ็บ และปวดกล้ามเนื้อ หลังจากการออกกำลังกาย กับโคชอัง อังคณา ปัญญาน้อย

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ความรู้การใช้ยาจัดการภาวะเจ็บปวดอักเสบโดยเภสัชกร

14 มี.ค. 66
  • รู้สู้โรค: ความรู้การใช้ยาจัดการภาวะเจ็บปวดอักเสบโดยเภสัชกร

ยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบ เป็นยาที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อมารับประทานเองได้ เพื่อลดอาการปวด ลดไข้ หรือบรรเทาภาวะอักเสบ แต่ขณะเดียวกันหากไม่ทราบวิธีใช้ยากลุ่มนี้อย่างถูกต้องก็อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยา รวมถึงทำให้เสี่ยงรับประทานยาเกินขนาดหรือใช้ยาอย่างผิดวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันอันตรายที่มาจากการใช้ยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบ ฟังคำแนะนำจาก ภก.พงษ์ศิวะ กู่นอก เลขานุการคณะทำงานเภสัชกรอินฟลูเอนเซอร์ สภาเภสัชกรรม

  • ปรับก่อนป่วย: สุขภาพผู้สูงวัยกับการออกกำลังกาย

ฟังคำแนะนำในการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพบางอย่าง สำหรับผู้สูงอายุ ให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมวิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกาย แต่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดย กับ อ.กภ.ธนยศ สกุลกรุณา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ออกกำลังเป็นยา: กิจกรรมฟิตพิชิตโรค NCDs ขยับร่างกายสลายโรค

ชวนพี่ ๆ วัยเก๋ามาฟิตพิชิตโรค NCDs กับ 3 ท่าออกกำลังกายง่าย ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายและกล้ามเนื้อ ให้ห่างไกลโรค พร้อมวิธีจัดการอาการบาดเจ็บ และปวดกล้ามเนื้อ หลังจากการออกกำลังกาย กับโคชอัง อังคณา ปัญญาน้อย

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - ล่าสุด

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด