Nature Spy สายลับธรรมชาติ
17 ส.ค. 58
หลังจากทำภารกิจพิชิตอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมไปสำเร็จพร้อมกับคำถามใหม่ ๆ จากการสำรวจแล้วพบว่าปลายน้ำคุณภาพดีกว่าต้นน้ำ สายลับของเราจึงต้องการพิสูจน์กับที่อื่นด้วย คราวนี้เดินทางไปไม่ไกลนัก แต่อยู่ในเขตรอยต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งลำคลองสายนี้จะไหลลงคลองชะอวด ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปากพนังมาติดตามกันต่อกับความซนปนสาระของเหล่าสายลับตัวน้อย ที่ร่วมกันใช้ชีวิตชาวค่ายสายลับธรรมชาติ  ในรายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน สายลับสองอ่าง 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30  น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

สายลับสองอ่าง 2

17 ส.ค. 58
หลังจากทำภารกิจพิชิตอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมไปสำเร็จพร้อมกับคำถามใหม่ ๆ จากการสำรวจแล้วพบว่าปลายน้ำคุณภาพดีกว่าต้นน้ำ สายลับของเราจึงต้องการพิสูจน์กับที่อื่นด้วย คราวนี้เดินทางไปไม่ไกลนัก แต่อยู่ในเขตรอยต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งลำคลองสายนี้จะไหลลงคลองชะอวด ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปากพนังมาติดตามกันต่อกับความซนปนสาระของเหล่าสายลับตัวน้อย ที่ร่วมกันใช้ชีวิตชาวค่ายสายลับธรรมชาติ  ในรายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน สายลับสองอ่าง 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30  น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด