cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

รายละเอียด

รายการสารคดีที่นำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะระบบบริการสุขภาพขั้นต้นหรือระบบบริการ “ปฐมภูมิ" ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน เรียนรู้สิทธิในการรักษาพยาบาลแบบต่างๆ การป้องกันตนเองก่อนเกิดโรค ตลอดไปจนถึงความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานโดยรอบในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ

ติดต่อรายการ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายการสารคดีที่นำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะระบบบริการสุขภาพขั้นต้นหรือระบบบริการ “ปฐมภูมิ" ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน เรียนรู้สิทธิในการรักษาพยาบาลแบบต่างๆ การป้องกันตนเองก่อนเกิดโรค ตลอดไปจนถึงความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานโดยรอบในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ

ติดต่อรายการ

ตอน

ความหวังครั้งใหม่
สุขใจใกล้บ้าน
ฝันที่เป็นจริงของอาแปะร้านบะหมี่
ศีลหลักผักปลอดสารพิษ
เครือข่ายดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
รพ.สต.ต้นแบบแพทย์แผนไทยเชิงรุก
ที่พึ่งของผู้เฒ่า
การดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด
อาสาสมัครสาธารณะสุข
จิตอาสาผู้พิการ
ดูทั้งหมด

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย