ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน แม่เหล็กดึงนักลงทุน ?

หน้ารายการ
8 พ.ย. 65
ในที่สุด ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยที่เสนอถอนร่างกฎกระทรวงที่ให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ “เสาวรัจ รัตนคำฟู” ผอ.วิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีดีอาร์ไอ มองว่า สิทธิประโยชน์ด้านที่ดินไม่น่าใช่ตัวดึงนักลงทุนต่างชาติมากนัก เมื่อเทียบกับกฎระเบียบที่ง่ายและมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญจะเป็นตัวดึงนักลงทุนมากกว่า

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : สิทธิต่างชาติซื้อที่ดิน แม่เหล็กดึงนักลงทุน ?

8 พ.ย. 65
ในที่สุด ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยที่เสนอถอนร่างกฎกระทรวงที่ให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ “เสาวรัจ รัตนคำฟู” ผอ.วิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีดีอาร์ไอ มองว่า สิทธิประโยชน์ด้านที่ดินไม่น่าใช่ตัวดึงนักลงทุนต่างชาติมากนัก เมื่อเทียบกับกฎระเบียบที่ง่ายและมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญจะเป็นตัวดึงนักลงทุนมากกว่า

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด