นิเวศนาดั้งเดิม

ออกอากาศ28 ก.พ. 65

การปลูกข้าวที่เรียกว่า "นาสวน" ในแถบที่ราบลุ่มภาคกลางไปจนถึงภาคเหนือตอนล่าง เป็นการทำนาระบบใหญ่ในประเทศไทยเรา นาสวนหรือนาลุ่มมีทำทุกภาคตามพื้นที่เหมาะสม ทางเหนือบนที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง, แม่น้ำกก, ที่ราบลุ่มแม่น้ำตาปี, แม่น้ำปากพนัง ทางภาคใต้ และที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลชี ทางภาคอีสาน สมัยก่อนจะมีข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่เหมาะสมต่อสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละพื้นที่ นาสวนทางภาคกลางมีข้าวพื้นบ้านที่ปลูกกันแพร่หลาย อย่าง ข้าวเสาไห้ หรือ เจ็กเชย, ข้าวขาวกอเดียว, ข้าวขาวอากาศ, ข้าวหอมคลองหลวง เป็นต้น

ติดตามในรายการเมล็ดข้าวเล่าเรื่อง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live ชมรายการย้อนหลัง คลิก!!

การปลูกข้าวที่เรียกว่า "นาสวน" ในแถบที่ราบลุ่มภาคกลางไปจนถึงภาคเหนือตอนล่าง เป็นการทำนาระบบใหญ่ในประเทศไทยเรา นาสวนหรือนาลุ่มมีทำทุกภาคตามพื้นที่เหมาะสม ทางเหนือบนที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง, แม่น้ำกก, ที่ราบลุ่มแม่น้ำตาปี, แม่น้ำปากพนัง ทางภาคใต้ และที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลชี ทางภาคอีสาน สมัยก่อนจะมีข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่เหมาะสมต่อสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละพื้นที่ นาสวนทางภาคกลางมีข้าวพื้นบ้านที่ปลูกกันแพร่หลาย อย่าง ข้าวเสาไห้ หรือ เจ็กเชย, ข้าวขาวกอเดียว, ข้าวขาวอากาศ, ข้าวหอมคลองหลวง เป็นต้น

ติดตามในรายการเมล็ดข้าวเล่าเรื่อง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live ชมรายการย้อนหลัง คลิก!!

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย