เรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านเมล็ดข้าวเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของข้าว และการให้ความสำคัญกับ พันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันไป
จันทร์ 13 พ.ค. 65 | 10.05 น.
cover-image
หน้าแรกรายการตอน

เมล็ดข้าวเล่าเรื่อง

สารคดี
14 ตอน (จบ)

เรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านเมล็ดข้าวเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของข้าว และการให้ความสำคัญกับ พันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันไป

ดูเพิ่มเติม

เชื้อพันธุ์ทะเลสาบ

รายละเอียด

ความสำคัญของข้าวที่เปรียบเสมือนหัวใจของคนไทยและผู้คนในอุษาคเนย์ เชื่อมโยงขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตมาตลอดเวลาอันยาวนาน แต่ความเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้กำลังจางหายไป คนส่วนใหญ่เริ่มไม่รู้จักแม่โพสพ ไม่รู้จักข้าวตั้งท้อง ประเพณีเกี่ยวกับข้าวที่น่าสนใจ

ติดตามเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านเมล็ดข้าวเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของข้าว และการให้ความสำคัญกับ พันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เรื่องราวความผูกพันระหว่างชาวนากับเมล็ดข้าวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

▶️ ชมสดออนไลน์

▶️ ชมอีกครั้งทาง

ติดต่อรายการ

รายละเอียด

รายละเอียด

ความสำคัญของข้าวที่เปรียบเสมือนหัวใจของคนไทยและผู้คนในอุษาคเนย์ เชื่อมโยงขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตมาตลอดเวลาอันยาวนาน แต่ความเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้กำลังจางหายไป คนส่วนใหญ่เริ่มไม่รู้จักแม่โพสพ ไม่รู้จักข้าวตั้งท้อง ประเพณีเกี่ยวกับข้าวที่น่าสนใจ

ติดตามเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านเมล็ดข้าวเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของข้าว และการให้ความสำคัญกับ พันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เรื่องราวความผูกพันระหว่างชาวนากับเมล็ดข้าวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

▶️ ชมสดออนไลน์

▶️ ชมอีกครั้งทาง

ติดต่อรายการ

ตอน

เชื้อพันธุ์ทะเลสาบ
บุญกองข้าวสองแผ่นดิน
ข้าวไร่ ในสองวิถี
นาขั้นบันไดอีกลำดับชั้นของความยั่งยืน
จากรวงมาเป็นแป้ง การเล่นแร่แปรรูปของคนปลูกข้าว
บูชาแม่แห่งข้าว
การเปลี่ยนผ่านฐานันดรของข้าวเหนียว
อวลกลิ่นข้าวหอม
นิเวศนาดั้งเดิม
กินข้าว กินกับ
ดูทั้งหมด

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย