ฟังเสียงประเทศไทย
ฟังเสียงประเทศไทย

เว้าจา ไขปัญหาเด็กนอกระบบ

หน้ารายการ
21 ม.ค. 66

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของ กสศ. พบว่า มีนักเรียนยากจนพิเศษทั่วประเทศ กว่า 1,300,000 คน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน 10 จังหวัดแรก ที่มีเด็กยากจนพิเศษจำนวนมากที่สุด กว่า 48,000 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปี 2565

จากโจทย์ใหญ่เรื่อง "การศึกษา" ไทยพีบีเอส ปักหมุดฟังเสียงประเทศไทยชวนออกเดินเว้าจาโสเหล่ ฟังและเข้าใจสภาพปัญหาและผลกระทบของเด็กเปราะบางและเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อร่วมหาทางออกถึงกลไกการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบในระดับพื้นที่ เพื่อให้มีโมเดลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จาก ริมบึงทามจักจั่น ที่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

อ่านรายละเอียดและร่วมโหวต "กลไกการทำงานที่จะป้องกันและหาทางออกสำหรับเด็กเปราะบาง และเด็กนอกระบบการศึกษา" ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางอยู่ดีมีแฮงและThaiPBS (คลิกที่นี่)

ติดตามฟังเสียงประเทศไทย การศึกษา กลไก อนาคตและโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อเห็นแนวทางที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ตอน เว้าจา ไขปัญหาเด็กนอกระบบ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

เว้าจา ไขปัญหาเด็กนอกระบบ

21 ม.ค. 66

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของ กสศ. พบว่า มีนักเรียนยากจนพิเศษทั่วประเทศ กว่า 1,300,000 คน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน 10 จังหวัดแรก ที่มีเด็กยากจนพิเศษจำนวนมากที่สุด กว่า 48,000 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปี 2565

จากโจทย์ใหญ่เรื่อง "การศึกษา" ไทยพีบีเอส ปักหมุดฟังเสียงประเทศไทยชวนออกเดินเว้าจาโสเหล่ ฟังและเข้าใจสภาพปัญหาและผลกระทบของเด็กเปราะบางและเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อร่วมหาทางออกถึงกลไกการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบในระดับพื้นที่ เพื่อให้มีโมเดลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จาก ริมบึงทามจักจั่น ที่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

อ่านรายละเอียดและร่วมโหวต "กลไกการทำงานที่จะป้องกันและหาทางออกสำหรับเด็กเปราะบาง และเด็กนอกระบบการศึกษา" ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางอยู่ดีมีแฮงและThaiPBS (คลิกที่นี่)

ติดตามฟังเสียงประเทศไทย การศึกษา กลไก อนาคตและโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อเห็นแนวทางที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ตอน เว้าจา ไขปัญหาเด็กนอกระบบ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live