ฟังเสียงประเทศไทย - โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ฟังเสียงประเทศไทย
ฟังเสียงประเทศไทย

โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ

หน้ารายการ
2 ธ.ค. 66

ประตูสู่แดนอีสาน “โคราช” หรือ “นครราชสีมา” นับเป็นอีกเมืองใหญ่ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยการผลิต ทั้งที่ดิน แหล่งน้ำ จำนวนประชากร และความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมในชุมชน

ฟังเสียงประเทศไทย ชวนชาวโคราชคุยเรื่องโจทย์และความท้าทายในการพัฒนาและออกแบบเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย

เพื่อฟังเสียงชาวโคราชกับมุมมองการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเสียงคนในท้องถิ่นนี่คือโจทย์ที่รายการฟังเสียงประเทศไทย ชวนตัวแทนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจังหวัด และตัวแทนชาวประมงชายฝั่งทะเลตะวันออกกว่า 30 คน มาร่วมกันคิด ช่วยกันมอง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรอบด้าน เพื่อหาทางออก

ชวนอ่านรายละเอียด อนาคตเมืองโคราช ได้ที่นี่ https://thecitizen.plus/node/92498 และร่วมโหวตภาพฉากทัศน์ ได้ที่นี่ https://thailandlive.csitereport.com/vote?token=ab3256260c844197690ba13fcbabd0e5

รับฟังกันด้วยหัวใจที่เปิดรับแลกเปลี่ยนข้อมูลรอบด้านในรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
22 ก.ค. 66
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
29 ก.ค. 66
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
5 ส.ค. 66
ปลายทาง ที่ปาย
ปลายทาง ที่ปาย
12 ส.ค. 66
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
19 ส.ค. 66
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
26 ส.ค. 66
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
2 ก.ย. 66
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
9 ก.ย. 66
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
16 ก.ย. 66
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
23 ก.ย. 66
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
29 ก.ย. 66
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
14 ต.ค. 66
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
21 ต.ค. 66
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
28 ต.ค. 66
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
4 พ.ย. 66
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
11 พ.ย. 66
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
18 พ.ย. 66
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
25 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
2 ธ.ค. 66
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
9 ธ.ค. 66
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
16 ธ.ค. 66
พลังอีสานสร้างสรรค์
พลังอีสานสร้างสรรค์
23 ธ.ค. 66
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
30 ธ.ค. 66
ออนซอน หนองบัวลำภู
ออนซอน หนองบัวลำภู
6 ม.ค. 67
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
13 ม.ค. 67
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
20 ม.ค. 67
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
27 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
2 ก.พ. 67
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
10 ก.พ. 67
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
17 ก.พ. 67

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
อนาคต อาชีพหมอ จุดเจ็บปวดระบบสาธารณสุขไทย
22 ก.ค. 66
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
ตรังอนาคตเศรษฐกิจ เมืองของคนช่างกิน
29 ก.ค. 66
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
มุกดาหาร อัญมณีลุ่มน้ำโขง
5 ส.ค. 66
ปลายทาง ที่ปาย
ปลายทาง ที่ปาย
12 ส.ค. 66
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
เสียง สื่อ ชุมชน ในยุคความท้าทายใหม่
19 ส.ค. 66
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
เอลนีโญ เกษตรกลางวิกฤต
26 ส.ค. 66
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
เมืองชัยภูมิกับคนต้นน้ำชี
2 ก.ย. 66
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
ฟังเสียงปะนาเระ โอกาสเศรษฐกิจชายแดนใต้
9 ก.ย. 66
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
ภูมิปัญญาคนสูงวัยเมืองแพร่ ส่งต่ออย่างไร
16 ก.ย. 66
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศรีสะเกษ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
23 ก.ย. 66
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
29 ก.ย. 66
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
เมืองมรดกโลกอยุธยากับรถไฟความเร็วสูง
14 ต.ค. 66
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
อนาคต ‘โฉนดชุมชนคลองโยง’ กับโครงการพัฒนา
21 ต.ค. 66
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
เลาะปรีย์ทม ส่องป่าชุมชนเมืองสุรินทร์
28 ต.ค. 66
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
อนาคตป่าสาคูกับโอกาสทางเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
4 พ.ย. 66
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
อนาคตท่องเที่ยวลำพูน "บ่ใช่เมืองรอง"
11 พ.ย. 66
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
เศรษฐกิจเมืองแพร่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่
18 พ.ย. 66
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
ปัญหาน้ำมันรั่วกับอนาคตทะเลตะวันออก ภายใต้เงา EEC
25 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
โคราชเมืองใหญ่กับทิศทางไปต่อ
2 ธ.ค. 66
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
ภาวะทุพโภชนาการกับอนาคตการเติบโตของเด็ก จ.ปัตตานี
9 ธ.ค. 66
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
อนาคตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
16 ธ.ค. 66
พลังอีสานสร้างสรรค์
พลังอีสานสร้างสรรค์
23 ธ.ค. 66
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
อนาคต “คน เมือง ลิง” ลพบุรี
30 ธ.ค. 66
ออนซอน หนองบัวลำภู
ออนซอน หนองบัวลำภู
6 ม.ค. 67
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
ภัยคุกคาม “ปลาหมอคางดำ”
13 ม.ค. 67
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่กับอนาคตทางเศรษฐกิจ
20 ม.ค. 67
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
ท่องเที่ยวป่าชุมชนโอกาสใหม่จาก พ.ร.บ.ปี 62
27 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้กับอนาคตรับมือภัยพิบัติ
2 ก.พ. 67
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
ภาวะโลกร้อนกับอนาคตเกษตรกร จ.พัทลุง
10 ก.พ. 67
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
คลองห้วยยาง กับอนาคตการฟื้นเมืองทับเที่ยง
17 ก.พ. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย