The Last Jigsaw ต่อเติมไทย - สังคมเปลี่ยน สูงวัยปรับ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
The Last Jigsaw ต่อเติมไทย
The Last Jigsaw ต่อเติมไทย

สังคมเปลี่ยน สูงวัยปรับ

หน้ารายการ
3 ธ.ค. 66

จากสถานการณ์ผู้สูงอายุในไทย ปี 2564 ระบุว่า มี 1.3 ล้านครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงลำพัง “คนเดียว” ขณะที่มีอีก 1.4 ล้านครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่มีคนวัยอื่นอาศัยอยู่ในบ้าน นั่นหมายถึง ประเทศไทยมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่อย่างลำพังมากถึงร้อยละ 12 นับเป็นตัวเลขความโดดเดี่ยวที่น่ากลัวและน่าเป็นห่วงของสังคมสูงวัยที่นับวันก็ยิ่งจะมีประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคม

แล้วใครจะเป็นคนดูแลคนเหล่านี้ ?

The Last Jigsaw ต่อเติมไทย จะพาทุกคนไปกะเทาะเปลือกให้เห็นแก่นของปัญหาผู้สูงวัยโดดเดี่ยวในสังคมไทย การถูกทอดทิ้ง การที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นเกือบ 100% เพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เรายังขาดระบบสวัสดิการในการรองรับผู้สูงวัยอย่างเหมาะสม อะไรคือ Jigsaw สำคัญที่จะมาเชื่อมต่อเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ติดตามในรายการ "The Last Jigsaw ต่อเติมไทย" วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Last Jigsaw ต่อเติมไทย

ล่าสุด
ระบบขนส่งมวลชนในฝันของชาวไทยทุกคน
ระบบขนส่งมวลชนในฝันของชาวไทยทุกคน
27 ธ.ค. 63
คุณภาพอากาศที่ดี ที่หายไปของไทย
คุณภาพอากาศที่ดี ที่หายไปของไทย
10 ม.ค. 64
การศึกษาแบบไทย ในศตวรรษที่ 21
การศึกษาแบบไทย ในศตวรรษที่ 21
17 ม.ค. 64
เมืองสะอาดในอุดมคติ
เมืองสะอาดในอุดมคติ
24 ม.ค. 64
สิทธิความเท่าเทียมที่ไม่เท่าเทียม
สิทธิความเท่าเทียมที่ไม่เท่าเทียม
31 ม.ค. 64
​ชีวิตที่ติดกับกฎจราจร
​ชีวิตที่ติดกับกฎจราจร
13 ก.พ. 65
รัฐสวัสดิการในฝันของคนไทย
รัฐสวัสดิการในฝันของคนไทย
20 ก.พ. 65
ออกแบบการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
ออกแบบการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
27 ก.พ. 65
อำนาจผู้บริโภคกับระบบอุตสาหกรรมอาหาร
อำนาจผู้บริโภคกับระบบอุตสาหกรรมอาหาร
6 มี.ค. 65
Social Media ดาบสองคมของคนไทย
Social Media ดาบสองคมของคนไทย
13 มี.ค. 65
การออมสุขภาพในสังคมสูงวัย
การออมสุขภาพในสังคมสูงวัย
26 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
สังคมเปลี่ยน สูงวัยปรับ
สังคมเปลี่ยน สูงวัยปรับ
3 ธ.ค. 66
สูงวัยใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและเป็นสุข
สูงวัยใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและเป็นสุข
10 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจบั้นปลายชีวิต
เศรษฐกิจบั้นปลายชีวิต
17 ธ.ค. 66
โอกาสของสังคมอายุยืน
โอกาสของสังคมอายุยืน
24 ธ.ค. 66

The Last Jigsaw ต่อเติมไทย

ล่าสุด
ระบบขนส่งมวลชนในฝันของชาวไทยทุกคน
ระบบขนส่งมวลชนในฝันของชาวไทยทุกคน
27 ธ.ค. 63
คุณภาพอากาศที่ดี ที่หายไปของไทย
คุณภาพอากาศที่ดี ที่หายไปของไทย
10 ม.ค. 64
การศึกษาแบบไทย ในศตวรรษที่ 21
การศึกษาแบบไทย ในศตวรรษที่ 21
17 ม.ค. 64
เมืองสะอาดในอุดมคติ
เมืองสะอาดในอุดมคติ
24 ม.ค. 64
สิทธิความเท่าเทียมที่ไม่เท่าเทียม
สิทธิความเท่าเทียมที่ไม่เท่าเทียม
31 ม.ค. 64
​ชีวิตที่ติดกับกฎจราจร
​ชีวิตที่ติดกับกฎจราจร
13 ก.พ. 65
รัฐสวัสดิการในฝันของคนไทย
รัฐสวัสดิการในฝันของคนไทย
20 ก.พ. 65
ออกแบบการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
ออกแบบการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
27 ก.พ. 65
อำนาจผู้บริโภคกับระบบอุตสาหกรรมอาหาร
อำนาจผู้บริโภคกับระบบอุตสาหกรรมอาหาร
6 มี.ค. 65
Social Media ดาบสองคมของคนไทย
Social Media ดาบสองคมของคนไทย
13 มี.ค. 65
การออมสุขภาพในสังคมสูงวัย
การออมสุขภาพในสังคมสูงวัย
26 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
สังคมเปลี่ยน สูงวัยปรับ
สังคมเปลี่ยน สูงวัยปรับ
3 ธ.ค. 66
สูงวัยใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและเป็นสุข
สูงวัยใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและเป็นสุข
10 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจบั้นปลายชีวิต
เศรษฐกิจบั้นปลายชีวิต
17 ธ.ค. 66
โอกาสของสังคมอายุยืน
โอกาสของสังคมอายุยืน
24 ธ.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย