The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก

หน้ารายการ
6 ส.ค. 65

นกเงือกได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ แต่องค์ความรู้เกี่ยวกับนกเงือกเพิ่งถูกศึกษาและบันทึกอย่างจริงจังเพียงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมี "ดร.พิไล พูลสวัสดิ์" เจ้าของสมญานาม "มารดาแห่งนกเงือก" อยู่เบื้องหลัง ชีวิตนักวิจัยในยุคที่ข้อมูลไม่ได้ค้นหาง่ายเพียงคลิกเดียว ทำให้พิไลต้องอยู่เข้าออกป่าเป็นประจำ ลองผิดลองถูกหลากวิธีเพื่อรู้จักนกเงือกเพิ่มขึ้นทีละนิด จนวันนี้มีฐานข้อมูลด้านนกเงือกมากที่สุดในโลก ตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ธรรมชาติมอบบทเรียนอะไรบ้างให้แก่เธอ

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก

6 ส.ค. 65

นกเงือกได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ แต่องค์ความรู้เกี่ยวกับนกเงือกเพิ่งถูกศึกษาและบันทึกอย่างจริงจังเพียงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมี "ดร.พิไล พูลสวัสดิ์" เจ้าของสมญานาม "มารดาแห่งนกเงือก" อยู่เบื้องหลัง ชีวิตนักวิจัยในยุคที่ข้อมูลไม่ได้ค้นหาง่ายเพียงคลิกเดียว ทำให้พิไลต้องอยู่เข้าออกป่าเป็นประจำ ลองผิดลองถูกหลากวิธีเพื่อรู้จักนกเงือกเพิ่มขึ้นทีละนิด จนวันนี้มีฐานข้อมูลด้านนกเงือกมากที่สุดในโลก ตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ธรรมชาติมอบบทเรียนอะไรบ้างให้แก่เธอ

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด