[Live] 13.00 น. "โซลาร์เซลล์ติดอย่างไรให้คุ้มค่า" | เศรษฐกิจติดบ้าน | 26 พ.ค. 66 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
[Live] 13.00 น. "โซลาร์เซลล์ติดอย่างไรให้คุ้มค่า" | เศรษฐกิจติดบ้าน | 26 พ.ค. 66
[Live] 13.00 น. "โซลาร์เซลล์ติดอย่างไรให้คุ้มค่า" | เศรษฐกิจติดบ้าน | 26 พ.ค. 66

[Live] 13.00 น. "โซลาร์เซลล์ติดอย่างไรให้คุ้มค่า" | เศรษฐกิจติดบ้าน | 26 พ.ค. 66

หน้ารายการ
26 พ.ค. 66
• ในช่วงที่ผ่านมามีหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้างนั้นก็คือ "ปัญหาค่าไฟแพง" จนทำให้หลายๆ คนมีความคิดอยากติดตั้งโซลาร์เซลล์
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แล้วการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ? รวมไปถึงหากคนที่สนใจจะติดตั้งในที่พักอาศัยจะมีข้อควรรู้อะไรบ้าง ?

• ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ
- ศ. ดร.ดุสิต เครืองาม นายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย
- คุณอรรถพล ทะแพงพันธ์ เจ้าของเพจ iMoD

#เศรษฐกิจติดบ้าน #ThaiPBS #โซลาร์เซลล์
----------------------------------

[Live] 13.00 น. "โซลาร์เซลล์ติดอย่างไรให้คุ้มค่า" | เศรษฐกิจติดบ้าน | 26 พ.ค. 66

26 พ.ค. 66
• ในช่วงที่ผ่านมามีหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้างนั้นก็คือ "ปัญหาค่าไฟแพง" จนทำให้หลายๆ คนมีความคิดอยากติดตั้งโซลาร์เซลล์
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แล้วการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ? รวมไปถึงหากคนที่สนใจจะติดตั้งในที่พักอาศัยจะมีข้อควรรู้อะไรบ้าง ?

• ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ
- ศ. ดร.ดุสิต เครืองาม นายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย
- คุณอรรถพล ทะแพงพันธ์ เจ้าของเพจ iMoD

#เศรษฐกิจติดบ้าน #ThaiPBS #โซลาร์เซลล์
----------------------------------

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด