กองทัพจัดกิจกรรม"นักศึกษาวิชาทหาร รวมใจสู้ภัยท่วม"ปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม

สังคม
30 ส.ค. 55
13:39
100
Logo Thai PBS
กองทัพจัดกิจกรรม"นักศึกษาวิชาทหาร รวมใจสู้ภัยท่วม"ปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม

กองทัพจัดกิจกรรม"นักศึกษาวิชาทหาร รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม" เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม

นักศึกษาวิชาทหารจากส่วนกลางและภูมิภาคกว่า 13,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม "นักศึกษาวิชาทหาร รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม" ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน โดยมี พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองทัพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เดินทางมาให้แนวทางการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆของกระทรวงกลาโหมรวมทั้งให้นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละช่วยเหลือสังคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่าเป็นเรื่องดีที่เยาวชนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมและรับมือภัยพิบัติ พร้อมยืนยันว่า กองทัพมีการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ (2555) อย่างเต็มที่

นอกจากนี้แนวทางปฏิบัติในการรับมือภัยพิบัติยังได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 ทั้งการบรรจุกระสอบทราย เพื่อสร้างแนวกั้นน้ำและดูแลผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิง,การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุทกภัยและจัดการจราจร,การจัดทำถุงยังชีพและการประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัย นอกเหนือจากการฝึกระเบียบวินัยและความเข้มแข็ง ตามหลักสูตรปกติของนักศึกษาวิชาทหาร