สปท.เสนอปฏิรูป 12 ด้านเร่งด่วนในร่าง รธน. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สปท.เสนอปฏิรูป 12 ด้านเร่งด่วนในร่าง รธน.

การเมือง
15 ก.พ. 59
14:23
113
Logo Thai PBS
สปท.เสนอปฏิรูป 12 ด้านเร่งด่วนในร่าง รธน.
จนถึงขณะนี้แม่น้ำ 3 สาย คือ สปท. สนช. และ ครม. ยังไม่ได้ส่งรายงานสรุปข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ขณะที่ สปท.ลงมติ 143 เสียง เสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วันนี้ (15 ก.พ.2559 ) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ลงมติ 143 เสียง เห็นชอบให้บัญญัติแนวทางการปฏิรูปประเทศ 12 ด้านไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 269 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อขับเคลื่อนภายใน 1 ปีนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้

12 แนวทางการปฏิรูป ประกอบไปด้วย ด้านการเมือง, กฎหมาย, การปกครองท้องถิ่น, การศึกษา, เศรษฐกิจ, พลังงาน,สาธารณสุข,ด้านสื่อสารมวลชน, สังคม, กีฬา และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแม้วันนี้จะเป็นกรอบวันสุดท้ายแต่แม่น้ำ 3 สาย ยังไม่ได้ส่งความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ขณะเดียวกันมีภาคประชาสังคม และประชาชน ประสานเตรียมเข้ายื่นข้อเสนอแนะในช่วงบ่ายนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง