นักกฎหมาย-ต่างชาติ แนะไทยศึกษาเชิงลึก-ปรับปรุงกฎหมาย ก่อนตัดสินใจร่วม "ทีพีพี" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นักกฎหมาย-ต่างชาติ แนะไทยศึกษาเชิงลึก-ปรับปรุงกฎหมาย ก่อนตัดสินใจร่วม "ทีพีพี"

เศรษฐกิจ
9 ส.ค. 59
14:38
447
Logo Thai PBS
นักกฎหมาย-ต่างชาติ แนะไทยศึกษาเชิงลึก-ปรับปรุงกฎหมาย ก่อนตัดสินใจร่วม "ทีพีพี"
นักรณรงค์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แนะนำประเทศไทย หากเข้าร่วม TPP ต้องศึกษาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียด ขณะที่นักกฎหมายมองว่าการเข้าร่วม TPP จะเป็นผลเสียต่อระบบสุขภาพในทุกด้าน

วันนี้ (9 ส.ค.2559) รศ.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า หากประเทศไทยลงนามเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) จะต้องทำความเข้าใจถึงผลเสียด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในทุกด้าน

 โดยเฉพาะเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กังวลว่า หากไทยเป็นส่วนหนึ่งของ TPP อาจมีการเจรจาให้เกิดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไทยจึงจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบที่จะตามมาให้ชัดเจน

 ขณะที่นางซันญ่า เรดสมิท เครือข่ายโลกที่สาม ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า หากไทยเข้าร่วม TPP ต้องปรับปรุงกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพราะใน TPP เปิดโอกาสให้เอกชนต่างชาติที่ได้รับสัมปทานสามารถฟ้องร้องรัฐบาลได้ แม้กฎหมายไทยจะระบุว่าให้เป็นผลประโยชน์ของรัฐ ดังนั้นไทยควรศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในข้อตกลง TPP ให้ละเอียด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง