ศธ.เตรียมปรับหลักสูตรการศึกษารับมือไทยแลนด์ 4.0 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศธ.เตรียมปรับหลักสูตรการศึกษารับมือไทยแลนด์ 4.0

สังคม
21 ส.ค. 59
16:32
719
Logo Thai PBS
ศธ.เตรียมปรับหลักสูตรการศึกษารับมือไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 พร้อมกำหนดเป็นแนวทางและบรรจุในแผนการศึกษาแห่งชาติปี 2560-2574 ซึ่งจะเริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค.2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 ว่าจะคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งทางวิชาการและงานวิจัยที่ชี้ทิศทางความต้องการกำลังคนและแรงงานฝีมือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ อาทิ ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

สำหรับสายอาชีวศึกษา ซึ่งปกติแล้วเรียนถึง ปวส.แล้วเรียนต่อมหาวิทยาลัย 2 ปีจึงจะได้วุฒิปริญญาตรี จะให้ สกอ.รับนักศึกษาระดับ ปวส.เข้ามา แล้วเทียบโอนหน่วยกิตได้ทันที ส่วนผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ต้องการเปลี่ยนเข้าเรียนสายอาชีพระดับ ปวส. กระทรวงศึกษาธิการก็จะบริหารจัดการหลักสูตรใหม่ให้เป็นระบบมากขึ้น พร้อมกำหนดเป็นแนวทางและบรรจุในแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2574

ข่าวที่เกี่ยวข้อง