สอบวินัยร้ายแรง "หน.ภูเรือ" ทำฝาย-แนวกันไฟไม่ได้รับอนุญาต | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สอบวินัยร้ายแรง "หน.ภูเรือ" ทำฝาย-แนวกันไฟไม่ได้รับอนุญาต

สิ่งแวดล้อม
28 มิ.ย. 60
08:20
805
Logo Thai PBS
สอบวินัยร้ายแรง "หน.ภูเรือ" ทำฝาย-แนวกันไฟไม่ได้รับอนุญาต
กรมอุทยาน สั่งสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หน.อุทยานแห่งชาติภูเรือ ทำฝาย-แนวกันไฟไม่ได้รับอนุญาต ทำผิดระเบียบราชการ พร้อมส่งให้ ป.ป.ท. สอบเพิ่ม

วันนี้(28มิ.ย.2560) นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จ.ขอนแก่น ชี้แจง กรณี นายรณภพ คัชมาตย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หลังจากได้รับแจ้งจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้ตรวจสอบการทุจริตการก่อสร้างตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย 

โดยระบุว่าโครงการเกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 เป็นการดำเนินการโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้ของบประมาณสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดเลย โดยตรงซึ่งในปีงบประ มาณ 2558 และ2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดเลย จำนวน 3โครงการ คือ โครงการฝายมีชีวิต โครงการจัดทำแนวกันไฟ และโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) โดยไม่ได้ทำเรื่องผ่านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น เพื่อทำเรื่องขออนุญาตให้ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติและขออนุมัติให้ดำเนินโครงการ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่อย่างใด

 

 

ขณะนี้กรมอุทยานฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริง ทราบว่าคณะกรรมการฯได้สรุปผลสอบสวนว่ามีมูลในการกระทำผิดระเบียบ กฎหมายของทางราชการ จึงเสนอนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ เพื่อดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ขณะนี้ รอผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง สำหรับ กรณีการทุจริตต่อหน้าที่ กรมฯได้ส่งเอกสารข้อมูลเรื่องราวทั้งหมด ให้ ป.ป.ท.
นายเกรียงศักดิ์ บอกว่า นอกจากนี้ ยังประชุมและสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานสนามทุกพื้นที่ในสังกัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับทราบว่ากรณีมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรืองบพัฒนาภาค ตลอดจนงบจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ขอให้ดำเนินการปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยจะต้องทำเรื่องนำเสนอโครงการและขอใช้พื้นที่ ผ่านผู้อำนวยการสำนัก เพื่อพิจารณาเสนออธิบดีกรมอุทยาน พิจารณาในการอนุมัติโครงการ และอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ก่อนทุกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง