สำนักฯพุทธ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบ COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สำนักฯพุทธ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบ COVID-19

สังคม
2 เม.ย. 63
09:44
984
Logo Thai PBS
สำนักฯพุทธ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบ COVID-19
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 แจกอาหาร ยารักษาโรค และให้ความรู้ ที่วัดหลายแห่งทั่วประเทศ

วานนี้ (1 เม.ย.2563)  เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา มอบหมายให้ พระราชพรหมาภรณ์ ผจล.วัดยานนาวา, พระราชวชิโรดม รก.เจ้าคณะเขตสาทร พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเขตสาทร และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มอบอาหารแก่ประชาชนผู้ยากลำบาก ในโครงการโรงทานสนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวัดยานนาวา ร่วมกับ สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม สำนักงานเขตสาทร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 (แก้วสีบุญเรือง) และภาคีเครือข่าย จัดมอบอาหารด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยปฏิบัติตามมาตรการ มติมหาเถรสมาคม ประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด

 

 


ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ คือการให้อาหาร ยารักษาโรค และให้ความรู้กับประชาชน แต่ไม่ใช่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมารวมกลุ่มกัน แต่เป็นการให้ผู้นำชุมชนเข้ามารับอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป ทางวัดยานนาวาได้กำหนดมาตรการสำหรับผู้มารับบริการดังนี้

1.ใส่หน้ากากอนามัย  2.เว้นระยะห่าง  1.5-2  เมตร  3.ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้  4.ยืนรอตามจุดที่กำหนด  4.ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ  5.รับแล้วให้กลับบ้านทันที

 

 


สำหรับโรงทานสนองพระดำรินี้ จากข้อมูลเบือ้งต้นพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯแล้ว 14 แห่ง ได้แก่ วัดยานนาวา วัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดบางบอน วัดโลกานุเคราะห์ วัดลาดปลาเค้า วัดบำเพ็ญเหนือ วัดปากบ่อ วัดสะพาน วัดอินทรวิหาร วัดนาคปรก วัดราชผาติการาม วัดนิมมานรดี และวัดบางนาในสำหรับต่างจังหวัดเบื้องต้นมีจัดตั้งศูนย์ฯแล้วไม่น้อยกว่า 150 แห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   โทรศัพท์ 02-441-7999

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง