กรมอนามัย คุมเข้มพื้นที่บริจาคอาหารหวังลดแออัด ป้อง COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมอนามัย คุมเข้มพื้นที่บริจาคอาหารหวังลดแออัด ป้อง COVID-19

สังคม
23 เม.ย. 63
13:50
484
Logo Thai PBS
กรมอนามัย คุมเข้มพื้นที่บริจาคอาหารหวังลดแออัด ป้อง COVID-19
อธิบดีกรมอนามัย ขอผู้ต้องการบริจาคอาหารหรือตั้งโรงทานประสานหน่วยงานภาครัฐเข้าจัดระเบียบพื้นที่ลดการรวมตัวหนาแน่น-แออัด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ย้ำขอเน้นแจกอาหารปรุงสุก ไม่เสียง่าย เพื่อให้ทุกวัยในครอบครัวสามารถรับประทานได้

วันนี้ (23 เม.ย.2563) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีการตั้งจุดบริจาคอาหารหรือโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนช่วง COVID-19 โดยระบุว่า ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตคนไทยจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกชื่นชมไทย ทั้งการบริจาคสิ่งของหรือทำโรงทาน ขณะนี้กรมอนามัยออกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคอาหารหรือตั้งโรงทานในช่วง


โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.จัดระบบเคลื่อนที่ส่งถึงบ้านผู้รับบริจาค เหมือนฟู๊ดเดลิเวอรี่ เหมาะกับบ้านที่มีผู้ป่วย ผู้พิการ หรือคนที่เดือดร้อน ออกจากบ้านไม่ได้ โดยหากต้องการส่งอาหารเช่นนี้สามารถประสานชุมชน เพื่อให้ส่งต่อไปแต่ละบ้านได้ง่ายขึ้น

2.หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ขอให้จัดพื้นที่ไม่ให้มีการรวมตัวอย่างหนาแน่น โดยส่วนใหญ่ขณะนี้มีศาสนสถานหลายแห่งหรือพื้นที่ที่ทางการกำหนด ได้มีการจัดพื้นที่จุดตั้งโรงทานแล้ว


ผู้บริจาคต้องแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลพื้นที่ตามแนวทางของแต่ละจังหวัด โดยให้มีผู้ดูแลจัดระเบียบคัดกรอง จัดให้มีพื้นที่ล้างมือหรือให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กำหนดระยะห่างระหว่างรอรับอาหาร

ส่วนใหญ่ผู้ตั้งโรงทานหรือผู้บริจาคอาหารขณะนี้เริ่มมีการใช้พื้นที่แบบโล่ง บางพื้นที่ก็ใช้วิธี Drive Thru ซึ่งช่วยลดความแออัดได้เช่นกัน

สำหรับอาหารที่แจก หากเป็นอาหารแห้งขอให้ดูเรื่องความเรียบร้อยและสะอาด หากเป็นอาหารปรุงสำเร็จ ขอให้เป็นอาหารปรุงสุกร้อน สุกใหม่ๆ จัดไว้ในภาชนะ 1 คนต่อ 1 ชุด เพื่อให้ผู้มารับสะดวกไม่แออัด ขอให้เป็นอาหารที่ไม่เสียง่าย ไม่เผ็ดจัด เพื่อให้ทุกวัยในครอบครัวสามารถรับประทานได้ และขอให้ผู้บริจาคสวมหน้ากากอนามัยขณะที่ประกอบอาหารรวมถึงขณะแจกจ่ายอาหารด้วย


ทั้งนี้ ขณะนี้ปัญหาขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้น จึงอาจจะแนะนำให้ใส่ภาชนะที่มิดชิดแล้ว อาจไม่จำเป็นต้องใส่ถุงหิ้วอีกชั้น แต่ขอให้คนไปรับบริจาคใช้ถุงผ้าไปรับอาหารแทน เพื่อลดขยะพลาสติก

ขอย้ำให้คนไปรับอาหารเน้นเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ หากใครไม่สบายไม่อยากให้ออกมารับ แต่สามารถส่งตัวแทนมารับได้ และเมื่อรับอาหารแล้วขอให้ไปรับประทานที่บ้าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง