กฟภ.รับมีโอกาสจดมิเตอร์ไฟผิดพลาด-พร้อมเยียวยาผู้ใช้ไฟ

เศรษฐกิจ
21 เม.ย. 66
13:58
6,471
Logo Thai PBS
กฟภ.รับมีโอกาสจดมิเตอร์ไฟผิดพลาด-พร้อมเยียวยาผู้ใช้ไฟ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
แม้ช่วงหน้าร้อนจะปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเพิ่มขึ้นมาก แต่ผู้บริหาร กฟภ.ก็ยอมรับว่าการจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้ามีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริง

วันนี้ (21 เม.ย.2566) นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบุว่า ปัญหาหลักของมิเตอร์ไฟฟ้าที่คลาดเคลื่อน ไม่ใช่ที่ตัวอุปกรณ์ แต่เป็นปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานที่จ้างไปจดเลขมิเตอร์ ซึ่งในช่วงหน้าร้อนอยากฝากประชาชนให้ช่วยดูตัวเลขมิเตอร์อีกครั้งว่าตรงกับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือไม่ หากไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ฯ ขอให้ติดต่อกลับมาที่การไฟฟ้าฯ

ทั้งนี้ หากมีการจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าผิดพลาด การไฟฟ้าฯ จะเยียวยาผู้ใช้ไฟ โดยจะตรวจสอบและคืนเงินในส่วนที่เกินให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่า กฟภ.มีวิธีการป้องกันการจดหน่วยผิดพลาด

ถ้าหน่วยผิดปกติเกิน 50% จะแจ้งเตือนให้คนจดหน่วยตรวจสอบอีกครั้ง หากยืนยันว่าถูกต้องก็จะมีการยืนยันหน่วยนั้นไป แต่ถ้าจดหน่วยผิดพลาดเกิน 100% ระบบจะบังคับให้ถ่ายรูปหน้ามิเตอร์ เพื่อส่งตรวจสอบ

สำหรับพนักงานที่จดมิเตอร์ไฟฟ้า ยืนยันว่า มีการอบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและประเมินผลงานช่วงสิ้นปี ขณะเดียวกันก็มีบทลงโทษผู้รับจ้าง เช่น การปรับ หรือเปลี่ยนผู้รับจ้าง อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนจากผู้ปฏิบัติงานในการจดมิเตอร์ ในระยะยาว กฟภ.จะปรับมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์ ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้ไฟประมาณ 20 ล้านราย เปลี่ยนไปแล้ว 700,000 ราย และจะทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟภ. ย้ำว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและสั่งการให้มีความเข้มงวดตรวจสอบความผิดพลาดในการจดหน่วยมิเตอร์ พร้อมขอให้ประชามีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงาน

จากข้อมูลกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กฟภ. ระบุว่า การไฟฟ้ามีการตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หรือมิเตอร์ ให้แสดงค่าเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุก 3 ปี อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นจำนวนมากต้องดูข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุความผิดปกติจากมิเตอร์ไฟฟ้า หรือการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ผิดพลาด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กฟภ.ในพื้นที่ที่ใช้บริการ

ทั้งนี้ หากมีความผิดพลาดจากการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า กฟภ.จะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบความผิดพลาด หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้จ่ายส่วนเกินไปแล้ว กฟภ.จะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เม.ย.ร้อนจัด! ทุก 1 องศาฯ ที่เพิ่มขึ้นแอร์กินไฟเพิ่ม 3%

ค่าไฟแพง กฟน.ตอบแล้ว อุณหภูมิสูง ทำเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟเพิ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง