ด่วน ! ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย "ปมหุ้นสื่อ" สั่ง "พิธา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

การเมือง
19 ก.ค. 66
11:53
19,985
Logo Thai PBS
ด่วน ! ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย "ปมหุ้นสื่อ"  สั่ง "พิธา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ "ปมหุ้นสื่อ" พร้อม สั่ง "พิธา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ให้ชี้แจงภายใน 15 วัน

วันนี้ (19 ก.ค.2566) เวลา 09.30 น.ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

อ่านข่าว โหวตนายกฯ รอบ 2 : ตร.คุมเข้มความปลอดภัย รอบอาคารรัฐสภา-ศาลรัฐธรรมนูญ  

สำหรับ กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติ ส.ส.ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หากมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ก็จะพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงตามคำร้อง และหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจริง ก็จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ไว้ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

ด่วน ! ศาลฯ รับวินิจฉัย

ด่วน ! ศาลฯ รับวินิจฉัย

ด่วน ! ศาลฯ รับวินิจฉัย "ปมหุ้นสื่อ" สั่ง "พิธา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

อ่านข่าว ด่วน! 19 ก.ค.ศาลรธน.รับถกคำร้องวินิจฉัยหุ้นสื่อ itv "พิธา"  

รวมทั้งอาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วย ต้องจับตาดูว่าศาลจะพิจารณาอย่างไร

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.49 น.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ประกอบวรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (5) จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 54 

สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) เห็นว่า ข้อเท็จจริง ตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ถ่ายทอดสด โหวตนายกฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ค.66 จับตา “พิธา” ได้เสียงเพิ่มหรือไม่  

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  

ใครบ้าง? ลงมติ 4 ต่อ 1 ฟันหุ้นสื่อ itv "พิธา" 

โซเซียลเดือดทัวร์ลง กกต. "ปมหุ้นสื่อพิธา" ก่อนวันโหวตนายกฯ  

"พิธา" ไม่กังวล กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัย​สถานภาพ ส.ส.ปมถือหุ้น itv  

กลุ่ม 24 มิถุนาฯ ชุมนุมค้าน ศาล รธน. พิจารณา "หุ้นสื่อพิธา" 

ศาล รธน. รับคำร้อง "พิธา-ก้าวไกล" เสนอแก้ ม.112  

โหวตนายกฯ รอบ 2 : เริ่มแล้ว! ประชุมสภา 19 ก.ค.โหวตนายกฯ คนที่ 30  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง