เปิดใจ "ฝ่ายค้านเชิงรุก" ตรวจสอบรัฐบาล นายกฯเศรษฐา

การเมือง
24 ส.ค. 66
07:21
999
Logo Thai PBS
เปิดใจ "ฝ่ายค้านเชิงรุก" ตรวจสอบรัฐบาล นายกฯเศรษฐา
"วิโรจน์" ยืนยันทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์ เร่งดำเนินการการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และปิดช่องการเรียกรับผลประโยชน์ ขณะที่ "กัณวีร์" เผย ใช้ประสบการณ์ทำงานด้านประชาสังคมผลักดันกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน คำนึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง

วันที่ 23 ส.ค.2566 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส ถึงกรณีการทำงานในฐานะฝ่ายค้าน กับการตรวจสอบรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ว่า บทบาทแรกที่ต้องดำเนินการคือต้องเริ่มที่การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และปิดช่องการเรียกรับผลประโยชน์ เมื่อกฎหมายทันสมัยการบริหารราชการแผ่นดินก็จะมีกรอบที่ทันสมัย ประชาชนก็จะไม่ถูกรีดไถ

ส่วนการต้องคงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ของพรรคก้าวไกล หรือไม่นั้น นายวิโรจน์ กล่าวว่า ถ้าให้ความสำคัญกับการผลิตกฎหมาย และการแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ก็ต้องชั่งใจดูว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน กับ ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ตำแหน่งใดที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย และทำงานในฐานะ สส.ได้ดีที่สุด และที่จะส่งผลให้การแก้ไขและผลิตกฎหมายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ก็จะเลือกตรงนั้น ซึ่งเรื่องนี้กำลังทบทวน ทั้งนี้ต้องหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ ด้วย

ไม่ได้คำนึงถึงตำแหน่งแห่งที่ แต่คำนึงถึงว่าการมีตำแหน่งอะไรที่ทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้นายวิโรจน์ กล่าวว่าพร้อมให้โอกาสรัฐบาลทำงาน และจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกตรวจสอบถ่วงดุลอย่างสร้างสรรค์ อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะเข้าไปช่วยเสริม 

ขณะที่นายกัณวีร์ สืบแสง สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม กล่าวยืนยันว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์เช่นกัน โดยอาศัยประสบการณ์ทำงานด้านประชาสังคมผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลักดัน ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐ 

พร้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่มองผลประโยชน์เป็นกำไรเป็นเงิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"เศรษฐา" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ คนที่ 30

"วราวุธ" ปัดโควตาไม่ลงตัวให้เกียรติ "เพื่อไทย" จัดการ

"ไผ่" ยัน "เพื่อไทย - พลังประชารัฐ" ไม่มีปัญหา - "พล.อ.ประวิตร" สบายดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง