กกต.ยังไม่รับรอง สว. หลังถกลับนานกว่า 2 ชม.

การเมือง
8 ก.ค. 67
14:56
1,353
Logo Thai PBS
กกต.ยังไม่รับรอง สว. หลังถกลับนานกว่า 2 ชม.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.ยังไม่รับรอง สว. หลังประชุมลับนานกว่า 2 ชม. ขอรอความชัดเจนก่อนประกาศ

วันนี้ (8 ก.ค.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานงว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 7 คน ได้มีการประชุมร่วมกันแบบลับเพื่อพิจารณาคำร้องประเด็นต่าง ๆ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวุฒิสภา รวมไปถึงรายงานผลการเลือก สว.ระดับประเทศ ที่ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาการประชุมประมาณ 2 ชม.

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น มีรายงานว่า ที่ประชุมยังไม่ได้มีการรับรองรายงานผลการเลือก สว. แม้เรื่องดังกล่าวจะอยู่ในระเบียบวาระการประชุม เนื่องจาก กกต.แต่ละคน ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันถึงการรับรองผลการเลือก สว. จึงมีเพียงการพูดคุยถึงงานที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนก่อน ก่อนที่จะมีการประกาศรับรองผล

สำหรับการเลือก สว.ระดับประเทศ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้วเกือบ 2 สัปดาห์ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาการรับรองผลการเลือก สว.ของ กกต.แต่ระบุเพียงว่า สามารถรับรองผลได้ เมื่อพ้นกำหนด 5 วันหลังการเลือกในระดับประเทศเสร็จสิ้น หาก กกต.เห็นว่า กระบวนการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม

อ่านข่าว : กกต.ยังไม่รับรอง 200 สว.วันนี้ "อิทธิพร" ปัดเลื่อนยึดขั้นตอน 

"วุฒิสภา" เตรียมสถานที่รายงานตัว 200 สว.ชุดใหม่

"นันทนา" โวย กกต.ประกาศรับรอง 200 สว.ชุดใหม่ล่าช้า

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง