ราชกิจจาฯ ประกาศผลเลือก สว. 200 คน บัญชีสำรอง 99 คน

การเมือง
10 ก.ค. 67
20:32
7,465
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ประกาศผลเลือก สว. 200 คน บัญชีสำรอง 99 คน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 200 คน และบัญชีสำรอง 99 คน

วันนี้ (10 ก.ค.2567) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 154 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 200 คน

เช็กที่นี่ รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 200 คน 

อ่านข่าว : กกต.มีมติรับรอง สว. 200 คน บัญชีสำรอง 99 คน โดยสอย 1 คน

นอกจากนี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (บัญชีสำรอง)
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 154 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (บัญชีสำรอง) จำนวน 99 คน 

เช็กที่นี่ : ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (บัญชีสำรอง)

อ่านข่าว :

เปิดมติ กกต.รับรอง สว. "เลิศวิโรจน์-ฐิติเชฏฐ์" เห็นต่างข้อกฎหมาย

เปิดข้อกฎหมาย กกต.ประกาศรับรอง สว.ก่อนได้ สอยทีหลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง