รับรองผู้สมัครชิงนายกสมาคมฟุตบอล 6 คน

กีฬา
25 ม.ค. 59
18:19
147
Logo Thai PBS
รับรองผู้สมัครชิงนายกสมาคมฟุตบอล 6 คน
ประธานกรรมการกลางสมาคมฟุตบอลประกาศรับรองผู้สมัครชิงตำแหน่งในสมาคมฟุตบอล รวมทั้งผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอล 6 คน เตรียมขอการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ใช้อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เป็นที่เลือกตั้ง

พล.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานกรรมการกลางสมาคมฟุตบอล ประกาศรับรองผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอล 6 คน อุปนายก 15 คน และกรรมการ 39 คน โดยทุกคนที่สมัครที่สมาคมฟุตบอล หรือ กรรมการกลางได้รับการรับรองทั้งหมด ยกเว้นนายสุรินทร์ เมกมุกทิก ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการในทีมงานของนายธวัชชัยที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะมีอายุเกิน 75 ปีในวันที่เลือกตั้ง

ประเด็นการตัดสิทธิ์ทีมงานของนายธวัชชัยทำให้มีเสียงวิจารณ์การทำงานของกกต.สมาคมฟุตบอลว่าไม่เป็นกลางเพราะตัดสิทธิ์ทีมงานของนายธวัชชัยที่อายุเกิน แต่กลับไม่ตัดสิทธิ์พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่งไม่ไปสมัครที่สมาคมฟุตบอลทำให้ผิดกฎข้อ 33.4 ซึ่งกรณีนี้ประธานกรรมการกลางชี้แจงว่าได้มีการสอบถามไปยังฟีฟ่าแล้ว ได้รับหนังสือว่า กรรมการกลางสามารถรับสมัครได้เพราะกรณีนี้เป็นกรณีฉุกเฉิน

"ฟีฟ่าตอบกลับมาว่าอนุมัติให้รับสมัครที่กรรมการกลางได้ เมื่อฟีฟ่าอนุมัติ ผมก็ดำเนินการที่นี่ และถือว่าไม่ผิดข้อบังคับเพราะเป็นการทำตามข้อแนะนำที่ฟีฟ่าให้การรับรอง สามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดข้อบังคับ" พล.ร.อ.สุรวุฒิกล่าว "ผู้สมัครนายกฯ คณะกรรมการฯ รับทั้งหมด ทั้งที่สมัครที่สำนักเลขาฯ แต่ไม่ได้สมัครที่กรรมกลาง หรือสมัครที่กรรมกลางแห่งเดียวก็มีสิทธิ์ หรือสมัครทั้ง 2 ที่ก็มีสิทธิ์ เรารับทั้งหมดถ้าคุณสมบัติครบ"

สำหรับหมายเลขผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอลจัดเรียงตามลำดับการมาสมัครก่อน-หลัง ได้แก่

หมายเลข 1 นายธวัชชัย สัจจกุล
หมายเลข 2 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
หมายเลข 3 นายพินิจ สะสินิน
หมายเลข 4 นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
หมายเลข 5 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
หมายเลข 6 พ.ต.ท. ชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม

ส่วนการที่ประธานสโมสรใดไม่มาลงคะแนนด้วยตนเองและจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเลือกตั้งแทนนั้น พล.ร.อ.สุรวุฒิยืนยันว่าทำได้โดยใช้ใบแต่งตั้งตัวแทนตามแบบฟอร์มฟีฟ่า ซึ่งหากสโมสรใดประธานไม่ได้มาเลือกด้วยตนเองต้องส่งใบแต่งตั้งตัวแทนมาที่กรรมการกลางภายในวันที่ 3 ก.พ.2559 ซึ่งใบแต่งตั้งตัวแทนกับผู้มาลงคะแนนในวันที่ 11 ก.พ. ต้องตรงกัน และกรรมการกลางได้ทำเรื่องขอ กกท.เพื่อใช้อินดอร์สเตเดียมเป็นสถานที่เลือกตั้งเนื่องจากชั้น 25 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติคับแคบเกินไป