ไทยพีบีเอส โฟกัส

เลือกตั้ง 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งใหม่ คาดว่าจะจัดขึ้นไม่เกินวันที่ 7 พ.ค.2566 หลังจากสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 23 มี.ค.2566 ขณะที่บรรดานักการเมืองมีการย้ายพรรค รวมถึงการหาเสียงบ้างแล้ว...แสดงเพิ่มเติม
เลือกตั้ง 2566

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด