8 ประเทศในอาเซียน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย


รอบโลก

9 พ.ย. 65

Thai PBS Digital Media

Logo Thai PBS
8 ประเทศในอาเซียน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

ข้อมูลจากเว็บไซต์ digitalhub.fifa.com ณ วันที่ 9 พ.ย. 65 ระบุว่า ในภูมิภาคอาเซียน และ ติมอร์ เลสเต มี 7 ประเทศที่มีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก (World Cup 2022)

ประกอบด้วย

  • บรูไน
  • กัมพูชา
  • อินโดนีเซีย
  • ลาว
  • มาเลเซีย
  • ฟิลิปปินส์ 
  • สิงคโปร์

การเผยแพร่ทั้งหมดเป็นกิจการเอกชน ทั้งกิจการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม


 

ทั้งนี้ยังไม่มีชื่อประเทศไทย
ปรากฏในตาราง Media Rights Licensees
หรือผู้ได้ถือครองสิทธิ์การเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลโลก


เนื่องจากคณะกรรมการ กสทช. เพิ่งมีมติในช่วงบ่ายวันนี้ (9 พ.ย 65) สนับสนุนเงินงบประมาณไม่เกิน 600 ล้านบาท ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก

โดยให้เหตุผลว่าเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ ผู้มีรายได้น้อยและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป
 

 

สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อในตาราง Media Rights Licensees หรือไม่ได้ถือครองสิทธิถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกขณะนี้มีสองประเทศคือ เมียนมา และเวียดนาม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บอลโลกฟุตบอลโลก
Thai PBS Digital Media
ผู้เขียน: Thai PBS Digital Media