คอร์สเรียนฟรีมีใบ Cert. ! อัปสกิลดิจิทัล เพิ่มทักษะเทคโนโลยี | Thai PBS NOW

คอร์สเรียนฟรีมีใบ Cert. ! อัปสกิลดิจิทัล เพิ่มทักษะเทคโนโลยี


วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

18 ก.ย. 66

จิราภพ ทวีสูงส่ง

Logo Thai PBS
คอร์สเรียนฟรีมีใบ Cert. ! อัปสกิลดิจิทัล เพิ่มทักษะเทคโนโลยี

คอร์สเรียนฟรีมีใบ Cert. ! Thai PBS Sci & Tech ชวนอัปสกิลดิจิทัล เพิ่มทักษะเทคโนโลยี เรียนจบสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) เปิดคอร์สเรียนฟรีให้กับผู้ที่สนใจ เช่น Digital Media, Computer Science, Data Science โดยหากทำคะแนนรวมได้ร้อยละ 60 สามารถขอรับใบ Certificate ในระบบได้ นอกจากนี้ยังมีเรียนหลักสูตรวิชาอื่น ๆ ให้เข้าไปเรียนด้วยซึ่งเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ PSU (mooc.psu)

3 หลักสูตรอัปสกิลดิจิทัล เพิ่มทักษะเทคโนโลยี

Digital Media เช่น
     - ทำสไลด์อย่างไรให้ปัง คนฟังไม่ละสายตา
    - แนะนำโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง
    - การใช้ Microsoft Excel สำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น
    - การออกแบบเว็บเพจและสร้างระบบ เว็บต้นแบบสมัยใหม่ ด้วย Adobe XD
    - การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย (Creative and Modern Presentation Design)

Data Science เช่น
    - Data Presentation and Analysis (การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล)
    - ภาษาไพทอนเบื้องต้น
    - การเขียนโปรแกรมภาษา Python: การสร้างกราฟด้วย Matplotlib
    - Data Science Tools (เครื่องมือด้านวิทยาการข้อมูล) 
    - การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

Computer Science เช่น
    - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
    - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    - ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Basic Computer Security)
    - Cybersecurity in Daily Life
    - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

🎧 อัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ทันโลกไอที และโซเชียลฯ ในรูปแบบ Audio จาก AI เสียงผู้ประกาศของไทยพีบีเอส ได้ที่ ThaiPBS 

--------------------------
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech


แหล่งข้อมูลอ้างอิง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อัปสกิลดิจิทัลทักษะเทคโนโลยี เทคโนโลยียุคดิจิทัลDigital MediaData ScienceComputer Science
จิราภพ ทวีสูงส่ง
ผู้เขียน: จิราภพ ทวีสูงส่ง

เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัล สำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส / Specialist Contents / Journalist / Writer / Creative Copywriter / Proofreader Lover : (เซบา บาสตี้)

บทความ NOW แนะนำ