พระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ คืออะไร ? เหตุใดพุทธศาสนิกชนถึงให้ความเคารพบูชา ?


ข่าวทั่วไป

4 มี.ค. 67

สันทัด โพธิสา

Logo Thai PBS
พระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ คืออะไร ? เหตุใดพุทธศาสนิกชนถึงให้ความเคารพบูชา ?

กลายเป็นกระแสที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ สำหรับการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาประดิษฐานชั่วคราวในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการบูชา จนกลายเป็นภาพข่าวที่พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเดินทางไปเคารพบูชามากมาย

Thai PBS ชวนทำความรู้จัก พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ คืออะไร และมีที่มาอย่างไร ตลอดจนเกร็ดน่ารู้เพื่อการสักการบูชา มาบอกกัน

พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ คืออะไร ?

กล่าวให้เข้าใจโดยง่าย พระบรมสารีริกธาตุ คือ พระบรมอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว โดยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น 8 ส่วน และถูกอัญเชิญไปก่อเป็นพระสถูปยังดินแดนต่าง ๆ อาทิ เมืองราชคฤห์, เมืองเวสาลี, เมืองกบิลพัสดุ์, เมืองกุสินารา, เมืองอัลกัปปะ, เมืองรามคาม, เมืองเวฏฐทีปะ และเมืองปาวา 

ส่วน พระอรหันตธาตุ หรืออีกนัยหนึ่งคือ “พระธาตุ” เป็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของคนที่บรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์ ที่เหลือจากการถูกเผา และเหตุที่เรียกว่า “พระอรหันตธาตุ” เนื่องจากเป็นธาตุ (หรือกระดูก) ของเหล่าพระสาวก หรือสาวิกา ของพระพุทธเจ้า ที่กลายเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเอง

พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ

เหตุใดต้องบูชา “พระบรมสารีริกธาตุ – พระอรหันตธาตุ” ?

ตามความเชื่อโบราณ เผ่าชนทั้งหลายในอดีตถือว่า กระดูกคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพุทธศาสนาเอง ก็นิยมเก็บกระดูกของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตาม นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร มาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ถือเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีหนึ่งในการเผยแผ่ศาสนาให้แพร่หลายออกไป จึงทำให้พระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งพระอรหันตธาตุ ถูกอัญเชิญไปยังดินแดนต่าง ๆ นับแต่หลังพุทธปรินิพพาน เป็นต้นมา

การสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ มีวิธีการอย่างไร ?

การสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ผู้ที่ทำการบูชาต้องชำระร่างกาย ทำจิตใจให้ผ่องใส จัดหาดอกมะลิใส่ภาชนะเป็นเครื่องสักการะ พร้อมจุดธูป เทียน และกล่าวคำบูชา 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย 
อะหัง วันทามิ สัพพะโส

นอกเหนือจากการบูชาด้วยดอกไม้ ธูป เทียน การบูชาด้วยการ “ปฏิบัติบูชา” หรือการเจริญจิตภาวนา เป็นอีกวิธีในการสักการบูชาร่วมด้วยเช่นกัน

ประชาชนสามารถสักการบูชา “พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ” ได้ที่ไหนบ้าง ?

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตามโครงการธรรมยาตรา พระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง จากอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 67 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 3 มี.ค.67 ที่ผ่านมา 

ประชาชนหลั่งไหลเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

จากนั้น พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จะถูกอัญเชิญไปตามภูมิภาคใน 3 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา 

  • ภาคเหนือ วันที่ 5 - 8 มี.ค.67 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10 - 13 มี.ค.67 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี
  • ภาคใต้ วันที่ 15 -18 มี.ค.67 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

โดยในทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น.จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ นอกจากนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อีกด้วย

อ้างอิงข้อมูล

-พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทย 

-ความรู้เกี่ยวกับ พระบรมสารีริกธาตุ
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ประดิษฐาน จ.เชียงใหม่ 
-เปิดสักการะพระบรมสารีริกธาตุ-พระอรหันตธาตุ 24 ก.พ.-3 มี.ค. 

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุไป จ.เชียงใหม่

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชน
สันทัด โพธิสา
ผู้เขียน: สันทัด โพธิสา

เจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์อาวุโส Thai PBS สนใจความเคลื่อนไหวของสังคม ผู้คน และเทรนด์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และรวมถึงเป็นสมาชิกทาสแมวมายาวนาน

บทความ NOW แนะนำ