ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

ทบทวน (คนไทย)เข้าถึง "ที่ดิน" เป็นธรรม?

หน้ารายการ
9 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 9 พ.ย. 65

  • ถอย..แต่ไม่จบ! ร่างกฎกระทรวงฯ เปิดทางต่างชาติถือครองที่ดิน
  • ภาคประชาสังคม ตั้งข้อสังเกต ยังคงสะท้อนวิธีคิด จูงใจการลงทุนมากจนเกินไป
  • วิเคราะห์สัดส่วนถือครองที่ดิน ย้ำภาพเหลื่อมล้ำ สู่ข้อเสนอนโยบายการเข้าถึงที่ดินที่เป็นธรรม เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชีวิตประชาชน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ทบทวน (คนไทย)เข้าถึง "ที่ดิน" เป็นธรรม?

9 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 9 พ.ย. 65

  • ถอย..แต่ไม่จบ! ร่างกฎกระทรวงฯ เปิดทางต่างชาติถือครองที่ดิน
  • ภาคประชาสังคม ตั้งข้อสังเกต ยังคงสะท้อนวิธีคิด จูงใจการลงทุนมากจนเกินไป
  • วิเคราะห์สัดส่วนถือครองที่ดิน ย้ำภาพเหลื่อมล้ำ สู่ข้อเสนอนโยบายการเข้าถึงที่ดินที่เป็นธรรม เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชีวิตประชาชน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด