Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS
Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

​เด็กหลุดจากระบบการศึกษา ไม่ใช่ปัญหาการศึกษาเพียงอย่างเดียว ?

หน้ารายการ
11 ส.ค. 65

กรณีเด็กหญิง วัย 14 ปี ที่จังหวัดพัทลุง ต้องจบชีวิตตัวเองเมื่อถูกดีดออกจากระบบการศึกษาไทย เพียงเพราะ ”ค่าเทอมไม่มี ผู้ปกครองไม่มา" เป็นกรณีหนึ่งที่สะท้อนถึงปัญหาเด็กไทยหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา เด็กออกกลางคัน ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น ข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กสศ.) พบว่าในแต่ละปี ประเทศไทยมีเด็กออกกลางคันมากถึง 2% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อนับรวมกับเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคนแล้ว ดังนั้น จะพบว่าในเด็กไทยทุก ๆ 100 คน จะมี 16 คน ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาและเข้าไม่ถึงการศึกษาจึงไม่ใช่แค่ปัญหาการศึกษาเท่านั้น หากแต่ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการดำเนินชีวิต การทำงาน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวในอนาคตของเด็ก

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ตอน เด็กหลุดจากระบบการศึกษา ไม่ใช่ปัญหาการศึกษาเพียงอย่างเดียว ? วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​เด็กหลุดจากระบบการศึกษา ไม่ใช่ปัญหาการศึกษาเพียงอย่างเดียว ?

11 ส.ค. 65

กรณีเด็กหญิง วัย 14 ปี ที่จังหวัดพัทลุง ต้องจบชีวิตตัวเองเมื่อถูกดีดออกจากระบบการศึกษาไทย เพียงเพราะ ”ค่าเทอมไม่มี ผู้ปกครองไม่มา" เป็นกรณีหนึ่งที่สะท้อนถึงปัญหาเด็กไทยหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา เด็กออกกลางคัน ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น ข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กสศ.) พบว่าในแต่ละปี ประเทศไทยมีเด็กออกกลางคันมากถึง 2% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อนับรวมกับเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคนแล้ว ดังนั้น จะพบว่าในเด็กไทยทุก ๆ 100 คน จะมี 16 คน ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาและเข้าไม่ถึงการศึกษาจึงไม่ใช่แค่ปัญหาการศึกษาเท่านั้น หากแต่ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการดำเนินชีวิต การทำงาน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวในอนาคตของเด็ก

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ตอน เด็กหลุดจากระบบการศึกษา ไม่ใช่ปัญหาการศึกษาเพียงอย่างเดียว ? วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด