หน้าที่พลเมือง - แนวทางขับเคลื่อนประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

แนวทางขับเคลื่อนประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

หน้ารายการ
10 พ.ค. 59

แนวทางขับเคลื่อนประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
ประชามติภายใต้ความเห็นต่าง ทุกองคาพยพจึงต้องร่วมกันขับเคลื่อน ให้เดินหน้าสู่ปลายทาง ด้วยความราบรื่น เพราะไม่เพียงการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระ แต่ยังต้องสร้างการยอมรับ ทั้งในมุมมองของประชาชนคนไทยและสายตานานาประเทศ

ช่วงพลเมืองไทย ตอน กำลังพลสำรอง
การแสดงศักยภาพ และขีดความสามารถของกำลังพลสำรอง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกำลังพล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง 2558 และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกองทัพ

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ภาษีไปไหน แนวทางตรวจสอบทุจริต
การชูระบบ "ภาษีไปไหน" และเปิดเว็ปไซต์ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ เป็นการริเริ่มของรัฐบาล ที่ต้องการเปิดเผยข้อมูล เพื่อชี้แจงความโปร่งใส เปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แนวทางขับเคลื่อนประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

10 พ.ค. 59

แนวทางขับเคลื่อนประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
ประชามติภายใต้ความเห็นต่าง ทุกองคาพยพจึงต้องร่วมกันขับเคลื่อน ให้เดินหน้าสู่ปลายทาง ด้วยความราบรื่น เพราะไม่เพียงการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระ แต่ยังต้องสร้างการยอมรับ ทั้งในมุมมองของประชาชนคนไทยและสายตานานาประเทศ

ช่วงพลเมืองไทย ตอน กำลังพลสำรอง
การแสดงศักยภาพ และขีดความสามารถของกำลังพลสำรอง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกำลังพล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง 2558 และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกองทัพ

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ภาษีไปไหน แนวทางตรวจสอบทุจริต
การชูระบบ "ภาษีไปไหน" และเปิดเว็ปไซต์ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ เป็นการริเริ่มของรัฐบาล ที่ต้องการเปิดเผยข้อมูล เพื่อชี้แจงความโปร่งใส เปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด