คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเด็กอยู่รอดในระบบการศึกษา

หน้ารายการ
23 ก.ย. 65

เมื่อโควิด-19 เปิดแผลใหญ่ให้การศึกษาไทย เด็กหลุดออกจากระบบต่อเนื่อง แล้วจะมีวิธีสมานแผลนี้อย่างไร ชวนติดตามสถานการณ์เด็ก Dropout และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อดึงพวกเขากลับสู่เส้นทางการศึกษาอีกครั้ง ขยายเรื่องนี้กับ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาจากสถาบันวิจัย กสศ. และคุณซาหดัม แวยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน จ.ยะลา (กลุ่มลูกเหรียง) พร้อมติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกับ C-site

  • ตัวแทนชาวบ้านยื่น กมธ.ที่ดิน ตรวจสอบที่ดินหาดปากบารา
  • P-move อุบลฯ ยื่นหนังสือเร่งรักษาการนายกฯ แก้ไขปัญหาในพื้นที่
  • ห้องเรียนปูนา แก่งละว้า

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเด็กอยู่รอดในระบบการศึกษา

23 ก.ย. 65

เมื่อโควิด-19 เปิดแผลใหญ่ให้การศึกษาไทย เด็กหลุดออกจากระบบต่อเนื่อง แล้วจะมีวิธีสมานแผลนี้อย่างไร ชวนติดตามสถานการณ์เด็ก Dropout และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อดึงพวกเขากลับสู่เส้นทางการศึกษาอีกครั้ง ขยายเรื่องนี้กับ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาจากสถาบันวิจัย กสศ. และคุณซาหดัม แวยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน จ.ยะลา (กลุ่มลูกเหรียง) พร้อมติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกับ C-site

  • ตัวแทนชาวบ้านยื่น กมธ.ที่ดิน ตรวจสอบที่ดินหาดปากบารา
  • P-move อุบลฯ ยื่นหนังสือเร่งรักษาการนายกฯ แก้ไขปัญหาในพื้นที่
  • ห้องเรียนปูนา แก่งละว้า

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด