คุณเล่า เราขยาย - คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม

หน้ารายการ
30 มี.ค. 66

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ายังคงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข จากอัตราประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นสูงถึงปีละ 8.2% และจำนวนมากพากันออกจากพื้นที่ป่า เพื่อหากินในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านที่อยู่รอบป่า โดยเฉพาะผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก นำมาสู่การเผชิญหน้าและสร้างบาดแผลความสูญเสียทั้งคนและช้าง ที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ

จากเรื่องเล่าความสูญเสียงและผลกระทบของคนใกล้ป่า เรื่องสำคัญเร่งด่วนในตอนนี้ คือ "การเยียวยา" ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ได้รับผลกระทบ ชวนมาขยายกับคุณตาล วรรณกูล คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคตะวันออก และผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ช้างป่ากลุ่มฟันน้ำนม ถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม

30 มี.ค. 66

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ายังคงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข จากอัตราประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นสูงถึงปีละ 8.2% และจำนวนมากพากันออกจากพื้นที่ป่า เพื่อหากินในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านที่อยู่รอบป่า โดยเฉพาะผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก นำมาสู่การเผชิญหน้าและสร้างบาดแผลความสูญเสียทั้งคนและช้าง ที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ

จากเรื่องเล่าความสูญเสียงและผลกระทบของคนใกล้ป่า เรื่องสำคัญเร่งด่วนในตอนนี้ คือ "การเยียวยา" ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ได้รับผลกระทบ ชวนมาขยายกับคุณตาล วรรณกูล คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคตะวันออก และผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ช้างป่ากลุ่มฟันน้ำนม ถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด