คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ

หน้ารายการ
18 ส.ค. 66

ประเทศไทยเวลานี้ กำลังเผชิญหน้ากับเรื่องใหญ่ คือความร้อนและแห้งแล้งจากเอลนีโญในระดับรุนแรง การเก็บกัก "น้ำ" เป็นปัญหาที่ต้องขบคิดว่าจะทำอย่างไร เมื่อปัจจุบัน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นโครงสร้างแข็งอาจไม่ใช้คำตอบสุดท้ายอีกต่อไป ยิ่งในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ความคุ้มค่า คุ้มทุน และผลกระทบที่จะตามมาคือสิ่งที่พูดคุยกันให้ชัดเจน

บนโจทย์ความแล้ง เราหยิบยกเรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จ.นครนายก ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ มาขยายถึงความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นกับระบบนิเวศของผืนป่ามรดกโลก ภายใต้การจัดการน้ำในรูปแบบของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจะต้องแลกกับอะไร ชวนพูดคุยกับ บัว อรยุพา สังขะมาน จากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ แหลม โสภณัฐต์ กิ่งผา ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่คลองมะเดื่อมาตั้งแต่เกิด

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ

18 ส.ค. 66

ประเทศไทยเวลานี้ กำลังเผชิญหน้ากับเรื่องใหญ่ คือความร้อนและแห้งแล้งจากเอลนีโญในระดับรุนแรง การเก็บกัก "น้ำ" เป็นปัญหาที่ต้องขบคิดว่าจะทำอย่างไร เมื่อปัจจุบัน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นโครงสร้างแข็งอาจไม่ใช้คำตอบสุดท้ายอีกต่อไป ยิ่งในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ความคุ้มค่า คุ้มทุน และผลกระทบที่จะตามมาคือสิ่งที่พูดคุยกันให้ชัดเจน

บนโจทย์ความแล้ง เราหยิบยกเรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จ.นครนายก ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ มาขยายถึงความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นกับระบบนิเวศของผืนป่ามรดกโลก ภายใต้การจัดการน้ำในรูปแบบของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจะต้องแลกกับอะไร ชวนพูดคุยกับ บัว อรยุพา สังขะมาน จากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ แหลม โสภณัฐต์ กิ่งผา ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่คลองมะเดื่อมาตั้งแต่เกิด

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
23 มี.ค. 66
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
30 มี.ค. 66
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
20 เม.ย. 66
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
27 เม.ย. 66
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
18 พ.ค. 66
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
25 พ.ค. 66
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
1 มิ.ย. 66
การงานกับคนสูงวัย
การงานกับคนสูงวัย
8 มิ.ย. 66
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
15 มิ.ย. 66
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
22 มิ.ย. 66
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
29 มิ.ย. 66
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
7 ก.ค. 66
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
14 ก.ค. 66
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
21 ก.ค. 66
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
28 ก.ค. 66
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
4 ส.ค. 66
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
11 ส.ค. 66
กำลังเล่น...
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
18 ส.ค. 66
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
25 ส.ค. 66
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
1 ก.ย. 66
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
8 ก.ย. 66
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
15 ก.ย. 66
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
22 ก.ย. 66
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
6 ต.ค. 66
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
20 ต.ค. 66
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
27 ต.ค. 66
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
3 พ.ย. 66
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
10 พ.ย. 66
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
17 พ.ย. 66
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
24 พ.ย. 66

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547
23 มี.ค. 66
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
คน ช้างป่า กับการเยียวยาที่เป็นธรรม
30 มี.ค. 66
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
ถามหานโยบาย ฝ่าวิกฤตควันข้ามแดน
20 เม.ย. 66
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
นโยบายนี้ประชาชนขอ เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย
27 เม.ย. 66
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
นโยบาย By ประชาชน เสียงที่ส่งถึงรัฐบาล
18 พ.ค. 66
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
25 พ.ค. 66
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
โจทย์จากชาวนา ถึงรัฐบาลใหม่
1 มิ.ย. 66
การงานกับคนสูงวัย
การงานกับคนสูงวัย
8 มิ.ย. 66
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
มหัศจรรย์ถ้ำกระบี่
15 มิ.ย. 66
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
วิกฤตลิงล้น แก้โจทย์คนเมืองลิง
22 มิ.ย. 66
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
โจทย์นาเช่า ชีวิตชาวนา
29 มิ.ย. 66
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
เสียงจากชุมชน คนสู้ภัยพิบัติ
7 ก.ค. 66
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปลี่ยนโฉม เมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
14 ก.ค. 66
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
ขยะอุตสาหกรรม กับดัก EEC
21 ก.ค. 66
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง
28 ก.ค. 66
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแรงงาน
4 ส.ค. 66
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
แรงงานสร้างสรรค์ กับโอกาสสร้างเศรษฐกิจ
11 ส.ค. 66
กำลังเล่น...
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
คลองมะเดื่อ อนาคตผืนป่าใต้อ่างเก็บน้ำ
18 ส.ค. 66
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
นักวิทย์ชุมชน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
25 ส.ค. 66
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
เสียงจากแม่น้ำโขง มารดาแห่งสายน้ำ
1 ก.ย. 66
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
ฟังเสียงจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงแห่งชีวิต
8 ก.ย. 66
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
ฟังเสียง "ความเจริญ" รถไฟความเร็วสูงอยุธยา
15 ก.ย. 66
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
เสียงจากภาพ ชีวิตธรรมดาริมโขง
22 ก.ย. 66
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
ธุรกิจชุมชน กับ สังคมสูงวัย
6 ต.ค. 66
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
50 ปี 14 ตุลา กรรมกร - ชาวนาในการเมืองไทย
20 ต.ค. 66
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
เสียงจากเลสาบสงขลา ถึงอนาคตไทลากูน
27 ต.ค. 66
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม - สุขภาพ
3 พ.ย. 66
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
อนาคต "แพทย์แผนไทย" ทางเลือกการรักษา
10 พ.ย. 66
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
สำรวจชายแดนใต้กับนโยบายสันติภาพที่กินได้
17 พ.ย. 66
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
5 ปี พ.ร.บ.EEC ประชาชนมีสิทธิไหมคะ?
24 พ.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย