ก(ล)างเมือง - คนกรุงย้ายฮก | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ก(ล)างเมือง
9 ต.ค. 61

"น้ำฝน" เป็นสาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด เมื่อ 3 ปีที่แล้วเธอตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความคาดหวังว่าจะได้อยู่ในเมืองที่สงบสุข ผู้คนน่ารัก ไม่เร่งรีบเหมือนอย่างในเมืองกรุงที่แสนจะวุ่นวาย แต่ 3 ปีที่ผ่านมานี้จังหวัดเชียงใหม่กลับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในตัวเมือง สิ่งก่อสร้าง และผู้คน "น้ำฝน" เลือกที่จะเปิดร้านขนมปังโฮมเมด โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยว แต่หลังจากที่เธอได้มาใช้ชีวิตคลุกคลี และเรียนรู้หลาย ๆ อย่างจากคนในพื้นที่มากขึ้น เธอก็ต้องปรับเปลี่ยนร้าน และปรับเปลี่ยนกลุ่มลุกค้ามาเป็นคนในท้องถิ่นแทน

ติดตามประสบการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จากมุมมองคนนอกพื้นที่ ซึ่งย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพใน สารคดีก(ล)างเมืองตอน คนกรุงย้ายฮก


คนกรุงย้ายฮก

9 ต.ค. 61

"น้ำฝน" เป็นสาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด เมื่อ 3 ปีที่แล้วเธอตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความคาดหวังว่าจะได้อยู่ในเมืองที่สงบสุข ผู้คนน่ารัก ไม่เร่งรีบเหมือนอย่างในเมืองกรุงที่แสนจะวุ่นวาย แต่ 3 ปีที่ผ่านมานี้จังหวัดเชียงใหม่กลับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในตัวเมือง สิ่งก่อสร้าง และผู้คน "น้ำฝน" เลือกที่จะเปิดร้านขนมปังโฮมเมด โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยว แต่หลังจากที่เธอได้มาใช้ชีวิตคลุกคลี และเรียนรู้หลาย ๆ อย่างจากคนในพื้นที่มากขึ้น เธอก็ต้องปรับเปลี่ยนร้าน และปรับเปลี่ยนกลุ่มลุกค้ามาเป็นคนในท้องถิ่นแทน

ติดตามประสบการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จากมุมมองคนนอกพื้นที่ ซึ่งย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพใน สารคดีก(ล)างเมืองตอน คนกรุงย้ายฮก


ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด