ก(ล)างเมือง
20 พ.ย. 61

สังคมไทยสมัยก่อนความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน มีความแข็งแรงและชัดเจน ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกันและกัน ในปัจจุบันเรายังหาความสัมพันธ์แบบนี้ได้ตามต่างจังหวัด ซึ่งนั่นก็แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนอีกด้วย "พระครูอนันตสารคุณ" เจ้าอาวาสวัดป่าอนันตคุณ อำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นพระครูนักพัฒนาผู้เป็นที่เคารพ และเป็นศูนย์รวมศรัทธารูปหนึ่งในภาคอีสาน ในวันที่ 24 มิถุนายน ของทุก ๆ ปี ที่วัดแห่งนี้จะมีการจัดงานอายุวัฒนมงคล และมีการรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก เพื่อมอบต่อให้แก่โรงเรียนในชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ นอกจากนั้นยังมีการนำเงินจำนวนหนึ่งไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นป่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

ติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และชุมชนที่เข้มแข็งแบบไทย ๆ ในรายการก(ล)างเมือง ตอน The old man and The temple วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The old man and The temple

20 พ.ย. 61

สังคมไทยสมัยก่อนความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน มีความแข็งแรงและชัดเจน ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกันและกัน ในปัจจุบันเรายังหาความสัมพันธ์แบบนี้ได้ตามต่างจังหวัด ซึ่งนั่นก็แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนอีกด้วย "พระครูอนันตสารคุณ" เจ้าอาวาสวัดป่าอนันตคุณ อำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นพระครูนักพัฒนาผู้เป็นที่เคารพ และเป็นศูนย์รวมศรัทธารูปหนึ่งในภาคอีสาน ในวันที่ 24 มิถุนายน ของทุก ๆ ปี ที่วัดแห่งนี้จะมีการจัดงานอายุวัฒนมงคล และมีการรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก เพื่อมอบต่อให้แก่โรงเรียนในชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ นอกจากนั้นยังมีการนำเงินจำนวนหนึ่งไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นป่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

ติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และชุมชนที่เข้มแข็งแบบไทย ๆ ในรายการก(ล)างเมือง ตอน The old man and The temple วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด