ก(ล)างเมือง
15 ต.ค. 62

"โขน" เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่มีทั้งความสง่างาม อลังการ และอ่อนช้อย จัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง และได้รับการสืบสานให้คงอยู่มาหลายยุคหลายสมัย โดยเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ชายเป็นคนสืบทอดเท่านั้น เพราะต้องอาศัยการฝึกฝนร่างกายอย่างหนัก ต้องมีทั้งความยืดหยุ่น ขึงขัง และทรงพลัง ซึ่งหมายถึงว่าพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกซ้อม ทำซ้ำอยู่เป็นแรมปี แม้ว่าการฝึกโขนในสมัยนี้อาจจะไม่ลำบากเท่าสมัยก่อน แต่การฝึกหนักก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ดีสำหรับการแสดงชนิดนี้ และเพราะอะไรจึงอยากมีคนที่อยากเรียน และอดทนฝึกฝนมาจนถึงปัจจุบัน

ติดตามเรื่องราวของกลุ่มเด็กหนุ่มผู้พยายามฝึกฝนแบบแผนวัฒนธรรมของชาติเอาไว้ แม้ว่าจะต้องพบกับอุปสรรคมากมาย ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เด็กโขน วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เด็กโขน

15 ต.ค. 62

"โขน" เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่มีทั้งความสง่างาม อลังการ และอ่อนช้อย จัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง และได้รับการสืบสานให้คงอยู่มาหลายยุคหลายสมัย โดยเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ชายเป็นคนสืบทอดเท่านั้น เพราะต้องอาศัยการฝึกฝนร่างกายอย่างหนัก ต้องมีทั้งความยืดหยุ่น ขึงขัง และทรงพลัง ซึ่งหมายถึงว่าพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกซ้อม ทำซ้ำอยู่เป็นแรมปี แม้ว่าการฝึกโขนในสมัยนี้อาจจะไม่ลำบากเท่าสมัยก่อน แต่การฝึกหนักก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ดีสำหรับการแสดงชนิดนี้ และเพราะอะไรจึงอยากมีคนที่อยากเรียน และอดทนฝึกฝนมาจนถึงปัจจุบัน

ติดตามเรื่องราวของกลุ่มเด็กหนุ่มผู้พยายามฝึกฝนแบบแผนวัฒนธรรมของชาติเอาไว้ แม้ว่าจะต้องพบกับอุปสรรคมากมาย ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เด็กโขน วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด