ก(ล)างเมือง
5 พ.ย. 62

การเข้ามาของเตาเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านคำบอน จ.ขอนแก่น ต้องขาดแคลนรายได้เป็นอย่างมาก เพราะก่อนหน้านี้เวลาที่เทศบาลเอาขยะมาทิ้ง ชาวบ้านแถบทุกหลังคาเรือนในบริเวณนั้นก็จะเข้าไปเก็บขยะและแยกประเภทเพื่อนำไปขาย ถือเป็นช่องทางหารายได้หลักของพวกเขา แต่เมื่อเตาเผาขยะเข้ามาในปี 2559 เทศบาลก็นำขยะเข้าสู่เตาเผา โดยไม่ผ่านมือชาวบ้านอีกต่อไป ส่งผลให้เหลือคนเก็บขยะรีไซเคิลแค่ไม่กี่คน เพราะไม่มีขยะให้เก็บเหมือนเมื่อก่อน ชาวบ้านผู้สูงอายุที่เก็บขยะขายมายาวนานก็ไม่มีงานทำ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามมาจากเตาเผาขยะ ทั้งมลภาวะทางอากาศและน้ำที่เน่าเสีย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน แม้ว่าพวกเขาจะรวมตัวกันประท้วง แต่ก็ไม่เคยได้รับความสนใจหรือการช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ

ติดตามสภาพชีวิตและความรู้สึกของชาวบ้าน ที่ต้องอาศัยและทนอยู่รอบ ๆ กองขยะขนาดยักษ์ ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เหมืองขยะ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เหมืองขยะ

5 พ.ย. 62

การเข้ามาของเตาเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านคำบอน จ.ขอนแก่น ต้องขาดแคลนรายได้เป็นอย่างมาก เพราะก่อนหน้านี้เวลาที่เทศบาลเอาขยะมาทิ้ง ชาวบ้านแถบทุกหลังคาเรือนในบริเวณนั้นก็จะเข้าไปเก็บขยะและแยกประเภทเพื่อนำไปขาย ถือเป็นช่องทางหารายได้หลักของพวกเขา แต่เมื่อเตาเผาขยะเข้ามาในปี 2559 เทศบาลก็นำขยะเข้าสู่เตาเผา โดยไม่ผ่านมือชาวบ้านอีกต่อไป ส่งผลให้เหลือคนเก็บขยะรีไซเคิลแค่ไม่กี่คน เพราะไม่มีขยะให้เก็บเหมือนเมื่อก่อน ชาวบ้านผู้สูงอายุที่เก็บขยะขายมายาวนานก็ไม่มีงานทำ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามมาจากเตาเผาขยะ ทั้งมลภาวะทางอากาศและน้ำที่เน่าเสีย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน แม้ว่าพวกเขาจะรวมตัวกันประท้วง แต่ก็ไม่เคยได้รับความสนใจหรือการช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ

ติดตามสภาพชีวิตและความรู้สึกของชาวบ้าน ที่ต้องอาศัยและทนอยู่รอบ ๆ กองขยะขนาดยักษ์ ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เหมืองขยะ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด