ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

เขตวัฒนธรรมพิเศษ

หน้ารายการ
19 พ.ย. 62

เป็นเวลากว่า 9 ปีแล้วที่มติคณะรัฐมนตรีมีนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงในด้านขนบประเพณี วัฒนธรรม, การจัดการทรัพยากร และที่ดินทำกิน รวมถึงด้านอื่น ๆ จึงได้มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษขึ้นมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 โดยพื้นที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็น 1 ใน 4 พื้นที่นำร่องของโครงการนี้ และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายกะเหรี่ยง ต่างก็ต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันจะเกิดขึ้นตามนโยบายนั้น ว่าจะสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาความเป็นอยู่ของกลุ่มคนในพื้นที่ได้จริงหรือไม่

มาติดตามผลประกาศนโยบายของภาครัฐ ผ่านความคิดเห็นของคนในพื้นที่ ว่านโยบายจากส่วนกลางนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง หรือจะเป็นเพียงตัวหนังสือบนหน้ากระดาษเท่านั้น ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เขตวัฒนธรรมพิเศษ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เขตวัฒนธรรมพิเศษ

19 พ.ย. 62

เป็นเวลากว่า 9 ปีแล้วที่มติคณะรัฐมนตรีมีนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงในด้านขนบประเพณี วัฒนธรรม, การจัดการทรัพยากร และที่ดินทำกิน รวมถึงด้านอื่น ๆ จึงได้มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษขึ้นมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 โดยพื้นที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็น 1 ใน 4 พื้นที่นำร่องของโครงการนี้ และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายกะเหรี่ยง ต่างก็ต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันจะเกิดขึ้นตามนโยบายนั้น ว่าจะสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาความเป็นอยู่ของกลุ่มคนในพื้นที่ได้จริงหรือไม่

มาติดตามผลประกาศนโยบายของภาครัฐ ผ่านความคิดเห็นของคนในพื้นที่ ว่านโยบายจากส่วนกลางนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง หรือจะเป็นเพียงตัวหนังสือบนหน้ากระดาษเท่านั้น ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เขตวัฒนธรรมพิเศษ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด